Brieven

Brieven

Vertrekkend landmachtcommandant Leo Beulen wil de militaire dienst weer invoeren als oplossing voor achtduizend moeilijk vervulbare vacatures („We kunnen vechten als het nodig is”, 21/9). Jongens krijgen op zeventien-jarige leeftijd een registratiebrief: de eerste persoonlijke brief die een jongere van de overheid (een anonieme minister van Defensie) ontvangt. Maar het gaat nergens over. Reageren heeft geen zin, staat er nog bij, in de brief. En meisjes krijgen zo’n brief niet. Hoezo? De Eerste Kamer heeft begin oktober 2018 de wettelijke meisjesdienstplicht goedgekeurd. Op het ministerie van Defensie heeft iemand zitten slapen. Want pas ruim een half jaar later, eind april 2019, kwam de wet in het Staatsblad. De meisjesdienstplicht gaat op 1 januari 2020 in. Maar door departementale suffigheid zijn álle meisjes van het dienstplichtjaar 2019 vrijgesteld. Wat Beulen wil, komt neer op een voorkeursrecht voor de krijgsmacht op de arbeidsmarkt. Hij heeft voor zijn vacatures achtduizend van de 200.000 jongeren per jaarklasse (vier procent) nodig: dat is geen gelijke behandeling, dat is discriminatie. De krijgsmacht wil midden in de samenleving staan, daarbij hoort het marktplein van de arbeid. Beulen was blij met de cao voor de krijgsmacht. Maar zorg dan ook voor marktconforme lonen. Na twee eeuwen is het mooi geweest, de dienstplicht is voorbij.


jurist gepromoveerd op de rechtsgeschiedenis van de militaire dienstplicht