CBS

Aantal dak- en thuislozen in tien jaar verdubbeld, vaak niet-westerse achtergrond

Het aantal mensen dat in Nederland bekend staat als dak- en thuisloze is sinds 2009 meer dan verdubbeld, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2018 stonden ruim 39.000 mensen bekend als dakloos; in 2009 waren dat er nog ongeveer 18.000. Daklozen die illegaal in Nederland verblijven, zijn niet meegenomen in de cijfers.

Het aantal daklozen met een niet-westerse achtergrond groeide de laatste jaren harder dan gemiddeld. Deze groep, waarvan de meesten jonger zijn dan 30 jaar, is sinds 2009 in aantal verdrievoudigd tot ruim 18.000. Zij maken sinds 2016 ongeveer de helft uit van het totale aantal daklozen; in 2009 was dit nog 36 procent. Wat daarbij opvalt is dat zij vaker dan gemiddeld in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag verblijven.

Van alle 18- tot 65-jarige daklozen had vorig jaar 57 procent een migratie-achtergrond. Het overgrote deel (84 procent) was man.

Psychische problemen

Waardoor het totale aantal daklozen zo hard stijgt, is volgens een woordvoerder van het CBS moeilijk te zeggen. Het gaat volgens haar om een groep mensen die in weinig registraties voorkomt en dus ook lastig te volgen is. Een mogelijke verklaring is dat de wachtlijsten in de ggz in de afgelopen tien jaar zijn toegenomen. Daklozen kampen relatief vaak met psychische problemen.

Een andere factor die meespeelt, is de krapte op de woningmarkt. Het gebrek aan betaalbare woningen zorgt volgens het Leger des Heils voor een toename van het aantal daklozen. „Omdat daklozen lastiger aan een woning kunnen komen, blijven ze langer bij ons in de nachtopvang hangen”, zegt woordvoerder Menno de Boer. De wachttijd is inmiddels dertien maanden.

Het CBS bekeek alle daklozen tussen 18 en 65 jaar, die via de Basisregistratie Personen (BRP), het bijstandsregister en het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) zijn geregistreerd.