Opinie

Voor babyboomers is het pensioenakkoord geen goed nieuws

Dat de pensioenleeftijd daalt, kan een financiële tegenslag zijn, schrijven

Beeld Gilaxia

Veel mensen zijn blij met het recente pensioenakkoord. Met name voor mensen die een lichamelijk zwaar beroep hebben, of die een beetje op hun werk zijn uitgekeken, is het goed nieuws dat ze toch iets eerder dan verwacht met pensioen kunnen.

Wat tot nu toe veel minder besproken is: dat het voor mensen die geboren zijn voor 1962 en een lichamelijk lichter beroep hebben veel minder goed nieuws is. In veel sectoren zijn de ontslagdatum en de AOW-datum aan elkaar gekoppeld: deze mensen verliezen daardoor vrij onverwacht veel sneller hun baan. Voor iemand geboren in 1955 kan dat oplopen tot 11 maanden voor de tot nu toe voorziene datum.

Er spelen daarbij een aantal problemen. Men hoort nu over die sterk vervroegde pensioendatum in veel gevallen minder dan vijf jaar voor de daadwerkelijke datum. Hierdoor kan men zich financieel noch inhoudelijk goed voorbereiden.

Financieel ondervindt men nadeel doordat het pensioen minder lang wordt opgebouwd én de geschatte lengte van het pensioen toeneemt. Als je dat zelf zou willen repareren (inclusief het werkgeversdeel van de pensioenpremie) kan dat in de tienduizenden euro’s lopen. De termijn waarop het vervroegde pensioen wordt aangekondigd is te kort om hierop te anticiperen.

Inhoudelijk geldt voor veel soorten banen natuurlijk dat een langetermijnplanning nodig is. Je begint aan meerjarige projecten, je begeleidt jonge medewerkers en eventuele toekomstige opvolgers. Je maakt misschien plannen voor mooie dingen om te doen na je pensioen – maar dan wel op de termijn die daarvoor gepland is. Dit speelt bij twee van de drie auteurs van dit stuk, maar is een algemeen probleem voor mensen die verantwoordelijk zijn voor extern of intern gesubsidieerde projecten, voor mensen met een pensioengat en uiteindelijk voor iedereen die (tegen de eigen wens in) eerder met pensioen gaat: dat kost veel geld.

Onredelijk om werknemers ineens eerder te ontslaan

Bij dit alles komt dat veel mensen ook eenvoudigweg gehecht zijn aan hun werk, en dit niet zomaar en zonder compensatie willen opgeven. Het is onredelijk om hen daarom ineens eerder en zonder duidelijke noodzaak te ontslaan. Het is heel jammer dat geen van de onderhandelingspartners lijkt te hebben gedacht aan deze gedupeerde groep.

Lees ook: Tweede kamer blij en bezorgd over pensioenakkoord

Er zijn gelukkig verschillende mogelijkheden om dit te repareren. Er is geld gereserveerd voor gaten die vallen en de Kamer zou kunnen besluiten dat geld deels in te zetten voor deze groep. Een andere route is via de CAO’s: men zou kunnen afspreken voor degenen die dit willen en tot de genoemde groep behoren, de koppeling tussen AOW-leeftijd en ontslag los te laten. Zij zouden een tijdelijk contract kunnen krijgen voor hun huidige salaris minus de AOW. Het voordeel daarvan is dat ook de inhoudelijke problemen kunnen worden opgelost: de personen in kwestie blijven immers in dienst.

Het kan betekenen dat jongeren iets later kunnen instromen, enkele maanden tot een jaar. Ook verdienen oudere werknemers doorgaans meer. Maar de pensioenmaatregel was toch niet bedoeld als doorstromingsmaatregel of als verkapte bezuinigingsoperatie?

Helaas lijkt ook nu nog weinig bereidheid te zijn bij de vakbonden en andere betrokkenen om op te komen voor deze kleine groep. Terwijl hun probleem dus betrekkelijk eenvoudig zou kunnen worden opgelost.

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.