‘Uitspraak over stikstofbeleid kost bouwbedrijven 14 miljard euro’

Wegen- en woningbouw ABN Amro heeft een raming gemaakt van alle bouwprojecten die onzeker zijn geworden door het nieuwe stikstofbeleid.

Vooral de wegenbouw wordt getroffen door de stikstofuitspraak.
Vooral de wegenbouw wordt getroffen door de stikstofuitspraak. Foto Freek van den Bergh/ANP

De komende vijf jaar komt voor 14 miljard euro aan bouwprojecten op losse schroeven te staan door de recente stikstofuitspraak van de Raad van State (RvS). Dat schrijft ABN Amro donderdag op basis van eigen ramingen. Vooral de wegenbouw wordt getroffen.

In mei oordeelde de RvS dat het Nederlandse overheidsprogramma om stikstof terug te dringen in natuurgebieden (PAS) in strijd is met Europese natuurbeschermingsregels. Het programma bood onvoldoende bescherming voor een deel van de 160 Natura2000-gebieden in Nederland. Te veel stikstof kan schadelijk zijn voor de natuur.

ABN Amro heeft een berekening gemaakt op basis van alle projecten die in de buurt liggen van de Natura2000-gebieden en waar nog geen onherroepelijke vergunning voor is afgegeven. Volgens de bank is het voor 43 procent van alle wegenprojecten onzeker geworden of ze doorgaan. Deze projecten hebben volgens de bank een waarde van 9 miljard euro. Twee wegenbouwprojecten zijn al stilgelegd: uitbreiding van de ringweg in Utrecht en verbreding van de A15 en A12 bij Arnhem. Deze hebben samen een waarde van 2 miljard euro, schrijft de bank.

Ook voor de woningbouw heeft de uitspraak gevolgen. In totaal komt 5 miljard euro aan nieuwe woningen op losse schroeven te staan. Zo werd vorige week bekend dat een nieuwbouwwijk in het Melickerveld in Roermond voorlopig niet gebouwd mag worden. Dit is het grootste project dat tot nu toe is stilgelegd.

Hoeveel projecten precies geraakt worden door de uitspraak is nog niet bekend. In juni stelde minister Carola Schouten (Natuur, CU) een lijst met zeker tweehonderd projecten op maar deze was nog niet compleet. Het ging onder meer om windparken, hoogspanningsnetwerken, uitbreidingen van wegen en dijkversterkingen. Een adviescollege onder leiding van oud-minister Johan Remkes (VVD) doet nader onderzoek naar de gevolgen van de uitspraak.

De bouwsector is momenteel de sterkst groeiende bedrijfstak. Ondanks de sterke vraag naar woningen in dichtbevolkte regio’s verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat er de komende twee jaar minder woningen zullen worden gebouwd. Het CBS meldde donderdag namelijk dat het aantal verleende vergunningen voor nieuwbouwwoningen opnieuw sterk is gedaald. In het tweede kwartaal van dit jaar zijn 12.800 vergunningen afgegeven. Dat betekent een daling van ruim 14 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar en het laagste aantal in drie jaar tijd. Het CBS wijst als mogelijke oorzaken op gebrek aan personeel en geschikte bouwlocaties.