Rutte haalt Merkel bij klimaatkopgroep

Doelstellingen Parijs Den Haag en Berlijn gaan meer samenwerken in een kopgroep van EU-landen die scherpere klimaatdoelen voor 2030 wil stellen.

Een lachende bondskanselier Angela Merkel en Mark Rutte na de werklunch over de klimaatdoelen op het Catshuis.
Een lachende bondskanselier Angela Merkel en Mark Rutte na de werklunch over de klimaatdoelen op het Catshuis. Foto REMKO DE WAAL/ANP

Nederland en Duitsland gaan intensiever met elkaar samenwerken om de in internationaal verband afgesproken klimaatdoelstellingen voor het jaar 2050 te behalen. Dit hebben beide landen donderdag afgesproken in Den Haag tijdens een bijzondere regeringstop met minister-president Mark Rutte (VVD) en bondskanselier Angela Merkel.

Premier Rutte sprak na afloop van een „ontzettend geslaagde” en „zeer inhoudelijke bijeenkomst”. Bondskanselier Merkel noemde het gesprek, waaraan ook vakministers uit de twee landen deelnamen, „zeer productief”. Het overleg wordt de komende tijd voortgezet.

Het Nederlandse kabinet presenteerde dit voorjaar zijn klimaatplan, waarin wordt uiteengezet op welke wijze het de voor 2030 afgesproken normen wil halen. Duitsland komt op 20 september met een soortgelijk breed klimaatplan.

Hoewel 195 landen het in 2015 in Parijs overeengekomen akkoord om de opwarming van de aarde tegen te gaan hebben ondertekend, bestaan er grote verschillen in de aanpak om de indertijd geformuleerde doelen te halen. Dat geldt ook voor buurlanden als Nederland en Duitsland.

In Parijs werd afgesproken de aanhoudende opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de twee graden Celsius, met uitzicht op een beperking tot 1,5 procent. Om dit doel te bereiken, spraken de landen van de Europese Unie met elkaar af de uitstoot van broeikasgassen, die voor een belangrijk deel verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde en daarmee voor de klimaatverandering, in 2030 met 40 procent terug te dringen ten opzichte van 1990.

Voor het eigen land streeft Nederland een percentage van 49 na. Nederland wil de Europese doelstelling voor 2030 om de uitstoot te vermindering met 40 procent, verhogen naar 55 procent. Hiervoor wil het met een aantal andere gelijkgezinde landen een kopgroep vormen. Duitsland was tot voor kort terughoudender in zijn ambities, terwijl Frankrijk juist enthousiaster was. Maar premier Rutte zei vorige week in de aanloop van het overleg dat Duitsland „met enige vertraging nu ook aan het intekenen is”.

Lees ook: Sneller dan ooit stijgt overal op aarde de temperatuur

De ‘klimaattop’ van donderdag in Den Haag paste in het kader van het overleg dat Nederland en Duitsland wel vaker op regeringsniveau voeren over specifieke onderwerpen. In het lunchgesprek hebben de ministers vooral wederzijdse ervaringen uitgewisseld.

Hierbij ging het ook over het vinden van draagvlak onder de bevolking voor het treffen van maatregelen. Bondskanselier Merkel zei na afloop dat zij vooral geïnteresseerd was in hoe Nederland alle „actoren” had betrokken bij het opstellen van het nationaal klimaatplan. In Nederland gebeurde dat door middel van zogeheten ‘klimaattafels’ waaraan betrokken uit diverse sectoren zaten. Net als in Nederland bestaat in Duitsland onder burgers scepsis over de concrete maatregelen die nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.

Aan de andere kant heeft Duitsland op dit vlak al wel de nodige ervaring opgedaan na het besluit uit 2011 om met alle kernenergie te stoppen. Daardoor is het land zich eerder gaan voorbereiden op vormen van hernieuwbare energie.

Rutte benadrukte na afloop dat de maatregelen die nu zullen worden getroffen kunnen leiden tot meer economische groei. Ook daarom is het volgens hem van belang dat Nederland en Duitsland nauwer gaan samenwerken. „Als we grensoverschrijdend werken heeft dat ook weer concurrentievoordelen”, aldus Rutte.

Bondskanselier Merkel was vooral onder de indruk was van de voortgang die Nederland maakte om mobiliteit te verduurzamen. „Er zijn veel meer laadstations voor elektrische auto's”, zei zij.