Brieven

Brieven

Hormuz-missie

Meedoen in ons belang

Men kan het buitenlandse beleid – voor zover er sprake is van beleid – van Trump verafschuwen, incompetent vinden en gevaarlijk, maar dat is op zichzelf geen reden om deelname aan een militaire missie in de Golf met de Amerikanen af te wijzen. Generaal buiten dienst Berlijn en anderen die tegen een samenwerking van Nederlands met de VS in deze riskante operatie zijn, moeten goed nadenken over het hogere doel dat ook gediend is met een dergelijke missie; te weten het verzekeren van een vrije doorvaart voor onze schepen door de Straat van Hormuz en verder. De kwestie is niet beperkt tot een Amerikaans-Iraanse tweestrijd. Dat veiligstellen kan ‘Europa’ niet alleen (hetgeen het resultaat is van decennia bezuinigen op Europese defensie). Denk daarbij onder meer aan coördinatie (AWACS) van lucht-, en zeestrijdmiddelen. Bij een Nederlandse deelname – die ook door nationale maritieme belangen wordt gerechtvaardigd – is het uiteraard wel van belang dat wordt vermeden dat wij slechts een symbolische aanwezigheid op de horizon zullen zijn bijvoorbeeld omdat een Nederlandse fregat niet beschikt over adequate verdedigingsmiddelen tegen drone-aanvallen. Als de Nederlandse Rules of Engagement dientengevolge niet robuust kunnen zijn (dat wil zeggen dat wij niet volledig inzetbaar zijn), moeten wij andere opties onderzoeken, maar deelname aan een gezamenlijke missie blijft gewenst. Wij willen toch niet belanden in een situatie waarin Iran en Rusland de dienst kunnen uitmaken in de Golf?


Oud-NAVO-ambtenaar

Forum voor democratie

Stop de versplintering

Het is evident dat politieke partijen vaak worstelen met ego’s binnen een partij die denken dat hun ‘waarheid’ de enige waarheid is (Baudet: Breuk jammer maar niet schadelijk 19/8). Het wijst op verwardheid. De efficiëntie van het politiek handelen wordt ernstig gehinderd door versplintering.

De Kieswet zou zo spoedig mogelijk moeten worden gewijzigd. Een Kamerlid dat uit de partij stapt mag die zetel niet langer in bezit houden. Dat voorkomt verdere versplintering in een toch al versplinterd politiek landschap.

Kanaalhopper

Laat Eurostar er stoppen

Op het eerste gezicht vreemd dat KLM in deze tijd van vliegschaamte deelneemt in een korte afstandsvliegverbinding die even makkelijk met de trein zou kunnen worden afgelegd (KLM financiert Vlaamse Kanaalhopper, 19/8). Nog eigenaardiger is dat de Eurostar van Amsterdam naar Londen Antwerpen passeert zonder te stoppen, terwijl het de tweede stad van België is, en een logisch opstappunt zou zijn voor reizigers uit grote delen van Vlaanderen en Zuid- Nederland. Reizigers uit Antwerpen zijn daardoor ruim een uur extra kwijt, bijna 4 uur in plaats van 2,5 uur. En ze zijn een weinig efficiënte overstap op Brussel Zuid rijker. Een gemiste kans voor het Europees treinverkeer en daardoor een kans voor het 45 minutenvluchtje met de kanaalhopper.

Straatnamen

Soekarnoweg

In het debat over het vernoemen van een straat naar Soekarno zie ik voorstellen voor een Soerkarnolaan, -straat, -allee, en -hof. Anderen willen niets weten van een vernoeming. Zou Soekarnoweg een compromis kunnen zijn?

analyse

Noem man niet sterk

Bij lezing van het artikel Demonstreren in het gouden tijdperk van de sterke man (16/8) vraag ik me af of dat ‘sterke man’ niet eindelijk eens tussen aanhalingstekens gezet moet worden? De sterke mannen zijn meestal enorm zwak. Te zwak om hun taak naar behoren uit te oefenen: het leiden van het volk. Misleiden lukt nog wel, maar voorgaan naar welzijn en welvaart staat niet op hun lijstje.

Correcties/aanvullingen

Snotolven

In het fotobijschrift bij Snotolven en slijmvissen (21/8, p. E7) wordt er gesproken over ‘snotwolven’. Dat moeten snotolven zijn.