Mobiliteit, huizen en groen: dit willen de provincies

Coalitieakkoorden Alle twaalf provinciebesturen hebben hun plannen voor de komende vier jaar gepubliceerd. Wat staat erin?

In alle provincies wordt ingezet op betere bereikbaarheid.
In alle provincies wordt ingezet op betere bereikbaarheid. Foto iStock

Stimuleren, lobbyen, hard maken voor, inzetten om, zoeken naar. Wie alle twaalf provincieakkoorden leest, stuit op een bestuurslaag die niets anders lijkt te doen dan „voortdurend schakelen in het midden van verschillende schaalniveaus”, zoals de Gedeputeerde Staten van Limburg schrijven.

Dat samenwerken gebeurt met andere overheidslagen, liefst ook met de burger. Overijssel roept op: „Draag ook jouw steentje bij om samen de Overijsselse samenleving mooier en beter te maken!” En Gelderland daagt inwoners uit „de taken van de provincie over te nemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer of goedkoper kan”.

Uit de akkoorden spreekt de worsteling van een middenbestuur. De provincie bepaalt of en waar steden, dorpen en bedrijfsterreinen kunnen uitbreiden, waar wegen en andere infrastructurele verbindingen komen, organiseert het streekvervoer, houdt toezicht op de naleving van milieuwetten, bevordert werkgelegenheid, en draagt zorg voor cultureel erfgoed.

Alle andere bevoegdheden liggen bij het Rijk, gemeenten of waterschappen. Dus schrijft Gelderland over leefbaarheid dat „de verantwoordelijkheid op gebied van zorg en welzijn primair bij de gemeenten [ligt]”. En kan Limburg in een alinea over statushouders niets anders dan verwijzen naar de gemeente die vanaf 2021 verantwoordelijk is voor integratie.

Lees ook: Ook Zuid-Holland heeft nu een provincieakkoord

Concreet worden de akkoorden zelden. Eerder schrijven de provinciebesturen over aandacht voor „het verhaal van Flevoland” of „de brede welvaartsscan” waarmee de ontwikkeling van het Friese geluksgevoel in de gaten wordt gehouden.

Deze thema’s keren terug in alle twaalf provinciale coalitieakkoorden:

Vervoer

Het buzzwoord is smart mobility, slim reizen van deur tot deur. Daar willen Flevoland, Overijssel, Limburg én Brabant mee werken. Limburg heeft het over „deelconcepten”, dus het delen van vervoer, Drenthe over experimenten met zelfrijdende (vracht)auto’s.

Overal wordt ingezet op betere bereikbaarheid. In de Randstad betekent dat alternatieven vinden voor snelwegen – zo ziet Zuid-Holland meer vervoer over het water voor zich. In veel provincies zijn plannen voor meer ‘snel- of doorfietspaden’ en oplaadpalen voor de elektrische fiets, liefst in de buurt van ov-knooppunten. De ambitie van Utrecht is dat in 2023 de helft van alle ritten onder de vijftien kilometer wordt afgelegd per fiets.

Buiten de Randstad is het de vraag of het ov nog bij een veranderende – vaak krimpende – bevolking past. In Zeeland wordt gesignaleerd dat ouderen langer autorijden en jongeren e-bikes gebruiken, waardoor er minder van het ov gebruik gemaakt wordt.

In niet-randstedelijke provincies wil men ook sneller elders zijn: Overijssel wil de – rijksweg – N35 „opwaarderen tot vierbaansweg”. De noordelijke provincies willen een spoorverbindingen met de Randstad en met Bremen/Hamburg. Groningen schetst alvast het vergezicht van een ‘hyperloop’ (vacuümtrein via luchtdrukbuizen).

Ruimtelijke ordening

In alle provincies moeten huizen gebouwd. Dat moet energieneutraal gebeuren en met duurzame materialen (Groningen: huizen van hennep), maar ook nog met oog voor de natuur. Utrecht en Noord-Holland willen bijvoorbeeld „onder voorwaarden” woningen bijbouwen aan de rand van de bebouwde kom („buiten de rode contouren”), maar tegelijkertijd 1.100 respectievelijk 3.000 hectare nieuwe natuur creëren.

Om ruimte wordt ook elders gevochten: Zuid-Holland zal daarom eerst bedrijfsterreinen hervormen voor er nieuwbouw komt, Flevoland wil aandacht voor de „transformatie en revitalisering van binnenstedelijke woonmilieus”. Friesland denkt na over tijdelijke woningen die weer kunnen worden afgebroken, bijvoorbeeld op de Waddeneilanden. Zeeland en Zuid-Holland bekommeren zich om de vitaliteit van winkelgebieden, die wordt bedreigd door het online winkelen.

De formaties in de provincies duurden langer dan vijf jaar geleden. Luister de podcast hierover terug. Politiek: nu ook in de provincie

Werkgelegenheid

In heel Nederland blijkt een mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Vrijwel alle provincies komen met actieplannen, „om te zorgen dat talent in Brabant blijft”, of om „de mkb-vriendelijkste provincie te worden” (Overijssel). Groningen wil „de meest innovatieve energieprovincie van Nederland worden” in de hoop dat dit banen oplevert. Ook Flevoland ziet brood in de energiesector en hengelt daarom naar de vestiging van een faculteit van een technische universiteit. Drenthe komt met een „gilderegeling” voor de kennisoverdracht van oudere op jongere werknemers. Limburg streeft naar 8.700 extra leerwerkplekken tot en met 2023. Zeeland zoekt 6.000 werknemers. Maar het imago van de provincie werkt tegen: „Leuk voor een weekendje weg, maar ver weg en niet veel te beleven.”

Andere opvallende plannen

Weidevogels en insecten worden overal verwelkomd. Bodemdaling, verzilting en verdroging blijken grote problemen waarvoor geen concrete plannen zijn om ze tegen te gaan, en in de grensprovincies blijft veel aandacht voor de buurlanden. Zo gaat een aantal provincies inzetten op het stimuleren van het Duitse taalonderwijs. Gelderland is alvast begonnen door het coalitieakkoord ook in het Duits samen te vatten.

En dan zijn er specifieke problemen: Groningen blijft bij het Rijk lobbyen voor een betere aanpak voor de versterking van huizen, Gelderland en Overijssel houden de uitbreidingsplannen van vliegveld Lelystad in de gaten, Brabant, Limburg, Noord-Holland en Flevoland zijn alert op ondermijning van het openbaar bestuur door criminaliteit en drugsdumpings. Zeeland meldt dat er al veel geïnvesteerd is voor de komst van de Marinierskazerne in Vlissingen en al te veel vertraging is geweest. „Afspraak is afspraak”, laat de mariniers nu maar komen, zegt de provincie tegen het Rijk.