Krijgsmacht

‘Dienstplicht nodig door tekort’

Als het personeelsgebrek bij de krijgsmacht verder toeneemt, zal Nederland moeten nadenken over het activeren van de dienstplicht. Met name het tekort aan militair verpleegkundigen dreigt zo groot te worden, dat de Nederlandse bijdrage aan internationale missies in de toekomst onder druk kan komen te staan. Dit zegt generaal Leo Beulen, die afscheid neemt als Commandant Landstrijdkrachten, in een interview in NRC. De dienstplicht is in Nederland opgeschort na het einde van de Koude Oorlog (1991). De krijgsmacht heeft meer dan 8.000 vacatures op een totaal van ruim 58.000 personeelsleden. (NRC)

Interview Beulen p. 8-9