Ook Zuid-Holland heeft nu een provincieakkoord

Provincie Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland presenteerden dinsdag hun coalitieakkoord. Als laatste provincie, en met een college zonder verkiezingswinnaar Forum voor Democratie.

Fractievoorzitters Floor Vermeulen (VVD), Berend Potjer (GroenLinks), Adri Bom-Lemstra (CDA), Anne Koning (PvdA) en Jacco Schonewille (ChristenUnie/SGP) presenteren het coalitieakkoord van Zuid-Holland.
Fractievoorzitters Floor Vermeulen (VVD), Berend Potjer (GroenLinks), Adri Bom-Lemstra (CDA), Anne Koning (PvdA) en Jacco Schonewille (ChristenUnie/SGP) presenteren het coalitieakkoord van Zuid-Holland. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Vijf maanden na de Provinciale Statenverkiezingen heeft Zuid-Holland nu ook een coalitieakkoord en een provinciebestuur. Dinsdagochtend maakten VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie/SGP bekend de komende 3,5 jaar samen te werken onder het motto ‘Elke Dag Beter’. De nieuwe coalitie kan rekenen een minimale meerderheid: 28 van de 55 zetels in Provinciale Staten.

Forum voor Democratie (FVD), de grootste partij in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, belandt in de oppositie. In eerste instantie werd geprobeerd om met VVD, CDA en ChristenUnie/SGP een college van Gedeputeerde Staten te vormen, maar die poging strandde. Een nieuwe poging – zonder ChristenUnie maar met SGP en 50Plus – mislukte ook en een andere vierde partij was niet te vinden. Alleen in Limburg, waar een extraparlementair bestuur is geïnstalleerd (niet op partijkleur, maar op ervaring) levert FVD nu een gedeputeerde.

Een van de projecten waarmee het nieuwe provinciebestuur aan de slag moet, is de vastgelopen aanleg van een warmtepijp tussen Rotterdam en Leiden. De provincie Zuid-Holland is aandeelhouder in dat project, bedoeld om overtollige restwarmte uit de Rotterdamse havenindustrie te gebruiken voor stadsverwarming, en ook in het Warmtebedrijf dat het moet uitvoeren. Er zijn inmiddels tientallen miljoenen geïnvesteerd.

Lees over de warmtepijp Leidse warmtepijp werd een Rotterdams drama

Van crisis naar crisis

NRC reconstrueerde hoe het Warmtebedrijf sinds 2006 met publiek geld in de lucht wordt gehouden. Uit angst voor gezichtsverlies, door wensdenken en door het structureel onderschatten van risico’s zwalkte het echter van crisis naar crisis.

Kandidaat-gedeputeerde Jeanette Baljeu (VVD) , die de warmterotonde in haar portefeuille krijgt, zegt dat niet is overwogen om te stoppen met het project: „Restwarmte zien we als onderdeel van de energietransitie.” Wel is het „een dossier dat goed op zijn pootjes terecht moet komen”.

Het nieuwe provinciebestuur wil boven op de begroting (dit jaar 700 miljoen euro) 160 miljoen euro uittrekken voor nieuwe plannen. Daarvan is 30 miljoen euro bedoeld voor schone energie en 40 miljoen voor economie. Vijf miljoen euro is bedoeld voor bodemdaling, met name in de veengronden van het Groene Hart en in de steden. Dat is een probleem met, zoals de provincie het zelf zegt, „grote gevolgen”. Kandidaat-gedeputeerde Adri Bom (CDA) erkende dat het bedrag dan ook „een druppel” is.

Zelfs fietsfiles in Zuid-Holland

Prioriteiten zijn verder wonen en verkeer. Kandidaat-gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) merkte tijdens de presentatie van het akkoord op dat er inmiddels zelfs fietsfiles in het drukbevolkte Zuid-Holland zijn.

Begin september zullen Gedeputeerde Staten worden geïnstalleerd. De VVD levert in Zuid-Holland twee gedeputeerden: Floor Vermeulen (35, eerste loco-commissaris, Verkeer en Vervoer) en Jeanette Baljeu (52, Financiën). Beiden zaten in het vorige college, net als CDA’er Adri Bom (56). Zij wordt verantwoordelijk voor Innovatie en Landbouw.

Het Westlandse raadslid Willy de Zoete (CU, 62) wordt gedeputeerde voor Economie en Cultuur en Erfgoed. Berend Potjer (42), eerder fractievoorzitter voor GroenLinks in de Staten, wordt verantwoordelijk voor Energie en Natuur, en oud-PvdA-fractievoorzitter Anne Koning (49) wordt gedeputeerde voor Wonen, Ruimtelijke Ordening en Sport.