Advocaten Holleeder: rechtbank Amsterdam vooringenomen

De raadslieden menen dat de rechtbank in Amsterdam de overtuiging had dat Holleeder „moest worden veroordeeld”. Woensdag begint het hoger beroep.

Advocaten van Willem Holleeder Sander Janssen en Robert Malewicz.
Advocaten van Willem Holleeder Sander Janssen en Robert Malewicz. Foto Koen van Weel/ANP

De advocaten van Willem Holleeder hebben in de aanloop naar het formele hoger beroep dat woensdag begint stevige kritiek geuit op de rechtbank in Amsterdam. In een verklaring dinsdag schrijven zij dat de rechters al voordat het proces begon vooringenomen waren.

„Uitgangspunt lijkt vanaf het moment dat wij de verdediging van Holleeder op ons namen te zijn geweest dat alles dat de getuigen over Holleeder naar voren hebben gebracht volledig en juist was en alles dat Holleeder daartegenover heeft gesteld dús leugenachtig, onjuist of niet relevant”, aldus de advocaten.

De rechtbank in Amsterdam veroordeelde Holleeder in juli tot een levenslange gevangenisstraf voor betrokkenheid bij vijf onderwereldmoorden. De advocaten van Holleeder gingen tegen die uitspraak in beroep.

Raadslieden Sander Janssen en Robert Malewicz stellen in hun verklaring van dinsdag dat de rechtbank „kennelijk de sterke overtuiging” had dat Holleeder „linksom of rechtsom voor alles moest worden veroordeeld”. De advocaten hekelen onder andere dat de rechtbank bij de verhoren van Astrid en Sonja Holleeder volgens hen „geen enkele kritische vraag” stelde aan de zussen over de door hen afgelegde verklaringen. „Ook niet op onderdelen waarvan op dat moment na het bij de rechter-commissaris uitgevoerde onderzoek al lang en breed duidelijk was dat op zijn minst genomen getwijfeld moest worden aan het waarheidsgehalte.”

Lees ook: Kan Holleeder hof straks overtuigen van z’n gelijk?

Betrouwbaarheid kroongetuigen

Verder trekken de advocaten de betrouwbaarheid van kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros in twijfel. De betrouwbaarheid van de twee is in de zaak om Holleeder al jaren een onderwerp van discussie. Bij het vonnis in juli achtte de rechtbank hun bekentenissen betrouwbaar. Dat is volgens Janssen en Malewicz onterecht. „In zijn algemeenheid werd ook niet de indruk gewekt dat de rechtbank de verklaringen van de kroongetuigen daadwerkelijk zélf kritisch wilde onderzoeken, zoals steeds was beloofd.”

De verklaring van de advocaten gaat verder dan kritiek op het vonnis alleen. Volgens hen is de zaak symptoom voor de staat van de Nederlandse rechtspraak. Door druk uit de maatschappij en de politiek willen rechters „alleen maar hard straffen” en „spierballen laten zien”. Volgens de raadslieden is er sprake van een „onmagistratelijking” van rechters, die zich steeds minder onafhankelijk opstellen.

Woensdag is de eerste inleidende zitting in het hoger beroep. Daar zijn zowel de raadslieden als Holleeder niet bij aanwezig.

De rechtbank in Amsterdam oordeelde in juli dat Holleeder zich schuldig heeft gemaakt aan het uitlokken van de voltooide moordaanslagen op Cor van Hout, Wim Endstra, Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Daarnaast is hij volgens de rechtbank betrokken geweest bij een eerdere mislukte aanslag op John Mieremet in 2002. Ook was hij de spil van een criminele organisatie die de onderwereld leidde aan het begin van deze eeuw.