Brieven

Brieven

NRC berichtte dat tienduizenden kippen het leven hebben gelaten na een stalbrand in het Friese dorp Niawier (Tienduizenden kippen omgekomen bij grote brand Friesland, 14/8). Een stalbrand van dergelijke omvang is helaas geen geïsoleerd incident. Sinds 2014 zijn er ruim 870.000 dieren omgekomen door 103 stalbranden, zo blijkt uit cijfers van stichting Wakker Dier. En dat terwijl in 2014 de bouwvoorschriften voor stallen zijn aangescherpt. Toch is het niet onverklaarbaar waarom stalbranden regelmatig voorkomen. Bij de exploitatie van grote veehouderijen worden soms honderdduizenden dieren in een hermetisch afgesloten ruimte gehouden. Hun uitwerpselen zorgen voor de productie van zeer brandbare mestgassen. Bij de kleinste vonk kan dit een alles verzwelgende vuurzee doen ontketenen. Bovendien verspreiden rook en vuur zich vliegensvlug via centrale luchtkanalen.

De Nederlandse consument gaf het afgelopen jaar ruim 2,4 miljard euro uit aan vleesproducten. Desondanks is het investeren in brandveiligheid te duur voor veel boeren, nu de consument de laagst mogelijke prijs voor dierlijke producten wil betalen. Produceren tegen een (te) lage prijs moet stoppen. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen door bereid te zijn meer te betalen. Zo niet, dan is de brand nog lang niet gedoofd.