Techbedrijf investeert in moordrobot

Wapens Amazon en Microsoft zijn betrokken bij het ontwikkelen van dodelijke, autonome wapens.

Een robot staat voor de Brandenburger Tor als protestactie van activisten van ‘Campaign to Ban Killer Robots’.
Een robot staat voor de Brandenburger Tor als protestactie van activisten van ‘Campaign to Ban Killer Robots’. Foto Alexander Becher

De Amerikaanse techbedrijven Amazon en Microsoft zijn op een „zeer zorgwekkende” manier betrokken bij de ontwikkeling van technologie voor zogeheten moordrobots.

Google heeft juist nadrukkelijk afstand genomen van dit soort wapens. Apple en Facebook nemen een middenpositie in; ze werken niet samen met de krijgsmacht maar hebben ook geen beleid dat hun mogelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling van deze wapens in de toekomst uitsluit.

Dit staat in een maandag gepubliceerd onderzoeksrapport van de vredesorganisatie PAX over de betrokkenheid van 50 techbedrijven bij de ontwikkeling van dodelijke, autonome wapens. Die betrokkenheid is bij 21 bedrijven, waaronder Amazon en Microsoft, zo groot dat die het stempel ‘zeer zorgwekkend’ krijgen. Bij 22 bedrijven, zoals Apple en Facebook, geldt de betrokkenheid als ‘gemiddeld zorgwekkend’. En 7 bedrijven, waaronder Google, zijn aantoonbaar niet betrokken bij deze wapens.

Het rapport, dat dinsdag wordt gepresenteerd bij de Verenigde Naties in Genève, maakt deel uit van een al jaren lopende campagne van PAX voor een verbod op dodelijke autonome wapens. Enkele tientallen landen zoals Oostenrijk en Mexico willen ook zo’n verbod. Nederland is niet voor een verbod maar behoort tot de landen die een zekere controle willen houden op dit soort wapens.

Lees ook: Die 'gamebril' maakt militairen dodelijker

Onbemande voertuigen

Dodelijke autonome wapensystemen zijn drones, onbemande voertuigen, schepen en vliegtuigen, die zelfstandig kunnen besluiten om (groepen) mensen te doden. Dat kunnen die wapens dankzij kunstmatige intelligentie, die wordt ontwikkeld door techbedrijven. Vaardigheden als gezichtsherkenning en navigatie zijn in principe bedoeld voor toepassingen in de burgermaatschappij, maar zijn ook cruciaal voor autonome wapens.

Dat heeft geleid tot grote zorgen bij werknemers van techbedrijven en onafhankelijke computerspecialisten. Zo stuurden meer dan 4.500 experts in robottechnologie en kunstmatige intelligentie in 2015 een brief aan de VN met een oproep om actie te ondernemen tegen de ontwikkeling van autonome wapens. Google staakte in 2018 zijn medewerking aan Maven, een project van het Pentagon voor gezichtsherkenning, na protesten van zijn werknemers.

Om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen, onderzocht PAX vijftig bedrijven in verschillende landen en typen technologie: van succesvolle start-ups tot giganten. Bij al deze bedrijven is gekeken in hoeverre hun technologie relevant is voor moordrobots, of ze samenwerken met de krijgsmacht en of ze de afwijzing van autonome wapens formeel hebben vastgelegd.

Zo danken Microsoft en Amazon hun ‘zeer zorgwekkend’-score aan de mega-order voor de ontwikkeling van een clouddienst voor het Pentagon waarvoor beide bedrijven in de race zijn; met deze cloud-dienst (JEDI) kunnen dodelijke autonome wapens worden ingezet. Daar komt bij dat Microsoft al eerder augmented reality-brillen leverde aan de krijgsmacht, en dat Amazon zijn software voor patroon- en gezichtsherkenning ook voor defensie verder ontwikkelt.

Rapport moordrobots pag. 8-9