Ingeënt sonnet

waarin de WHO afname van de vaccinatiegraad rapporteert

Solide onderbouwing van een feit is een constructie die soms eeuwen vergt van onderzoek dat hypothesen tergt en van reductie van onzekerheid

Maar sinds een feit een mening is geworden, duurt het een oogwenk om op zoekmachines bevestiging te vinden van doctrines die onzin zijn. Onwetendheid kan moorden.

Door hen die kul met wetenschap verwarden en die verwarring hebben aangericht, is nu een vaccinatieplicht vereist.

Parmant in eigen meningen volharden is noch een mensenrecht noch burgerplicht: het kan een misdaad zijn die levens eist.

14 augustus 2019

Ilja Leonard Pfeijffer schrijft elke twee weken een sonnet naar aanleiding van de actualiteit.