Getij moet ‘doods meer’ tot leven wekken

Grevelingenmeer Een doorlaat in de dam moet het zuurstofgebrek in het Grevelingenmeer verhelpen. Maar dit plan was er tien jaar geleden al.

Al jaren is er grote zorg over de sterfte onder water van de populaire Grevelingen
Al jaren is er grote zorg over de sterfte onder water van de populaire Grevelingen Foto EPA

De ‘deathzone’ die door gebrek aan zuurstof in de diepe delen van het Grevelingenmeer is ontstaan, is voorlopig nog niet opgelost. Het duurt nog minimaal zes tot zeven jaar voordat er een einde komt aan de slechte staat van de onderwaternatuur in het meer, op de grens van Zuid-Holland en Zeeland.

Als alles volgens plan verloopt, neemt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) in november een besluit over het plan voor de bouw van een doorlaat in de Brouwersdam, die een beperkte terugkeer van het getij in de Grevelingen mogelijk moet maken. Dat zou dan het einde betekenen van een groot deel van de zuurstofloosheid in diepere delen van de Grevelingen. De minister en de regio moeten eerst een keuze maken uit enkele varianten voor een doorlaat, voordat kan worden begonnen met de uitwerking van het plan. De bouw van de doorlaat kan dan in 2022 beginnen, en zal ongeveer vier jaar in beslag nemen.

Al jaren is er grote zorg over de sterfte onder water van de populaire Grevelingen, waar op veel plaatsen diep onder water het leven volledig is verdwenen. De zuurstofloosheid, die in de zomer het ergst is, is een gevolg van de afsluiting van de voormalige zeearm, met de Brouwersdam en de Grevelingendam. De afsluiting maakte deel uit van de Deltawerken.

Dode wormen en zeeanemonen

Enkele dagen geleden sloeg de stichting Anemoon opnieuw alarm. „Door afwezigheid van stroming en het opwarmen van het zeewater is onder de tien meter een totaal gebrek aan zuurstof ontstaan. Als je hier duikt beleef je hoe het is om in een ‘deathzone’ te zijn”, aldus de organisatie voor duikers en wateronderzoekers.

Door onder meer de hitte mengt water uit de bovenste lagen niet meer met diepere lagen, stelt de stichting. „Het gevolg is dat alle zeedieren die niet uit dat gebied kunnen vluchten, afsterven. De bodem is er nu bezaaid met dode wormen, zeeanemonen, schelpdieren, krabben enzovoort.”

Ruim tien jaar geleden al waren er plannen om het leven diep onder water in de Grevelingen terug te brengen. Om verschillende redenen kwam het kabinet pas vorig jaar over de brug met een fors bedrag waarmee de doorlaat kan worden betaald. Er is een projectgroep, Getij Grevelingen, waarin drie ministeries, twee provincies, twee gemeenten, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat samenwerken. Het beschikbare budget is een kleine 140 miljoen euro, waarvan het Rijk 117 miljoen voor z’n rekening neemt, de regio de rest. Op dit moment worden onderzoeken naar verschillende varianten afgerond. Het is vooral van belang een „balans” te vinden, zegt een woordvoerder van de projectgroep.

Nieuwe natuur ontstaan

Er waren al eerder plannen een getij van vijftig centimeter te realiseren, wat het onderwaterleven in de Grevelingen zou kunnen redden. Maar dit getij kan óók schadelijk zijn voor de nieuwe natuur die sinds de afsluiting van de Grevelingen in en om het meer is ontstaan, op de oevers en op de platen en slikken; bijzondere soorten die sindsdien in Europees verband worden beschermd door Natura 2000-wetgeving. „Het getij moet deze soorten zo min mogelijk aantasten en bijvoorbeeld niet wegspoelen”, aldus de woordvoerder.

Als „mogelijke oplossing” wordt gedacht aan andere getijdenverschillen, en aan het variëren van het getij met de seizoenen. „De doorlaat krijgt schuiven, ook in verband met de veiligheid, deze kun je gebruiken om het getij te reguleren. Daarop wordt nu gestudeerd.”

De plannen behelzen behalve een doorlaat ook de mogelijke bouw van een centrale die energie haalt uit het verschil tussen eb en vloed. Voor de bouw van zo’n getijdencentrale, een oude wens van de regio, is eerst nog nader onderzoek nodig.