Mensen tot 45 jaar oud zijn de laatste maanden vaker op zoek naar een baan

In de beroepsbevolking tussen de 25 en 45 jaar zijn in juli meer mensen op zoek gegaan naar een baan. Sinds mei is dat aantal met gemiddeld 4.000 mensen per maand gestegen.

Een jonge werknemer in een distributiecentrum. In juli waren meer mensen in de beroepsbevolking werkloos en per direct op zoek naar een baan.
Een jonge werknemer in een distributiecentrum. In juli waren meer mensen in de beroepsbevolking werkloos en per direct op zoek naar een baan. Foto Lex van Lieshout/ANP

Het aantal mensen van 15 tot 45 jaar dat op zoek was naar werk is gestegen tot 313.000. Het aantal werklozen in die groep stijgt al drie maanden met gemiddeld vierduizend per maand, blijkt donderdag uit cijfers van het CBS. De groep jonge werklozen groeit vooral doordat op de huidige arbeidsmarkt meer mensen aan het werk willen.

Er zijn momenteel veel vacatures. Het komt juist daardoor dat meer mensen willen gaan werken, legt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen uit. Mensen die niet kunnen of willen werken, tellen in de statistieken namelijk niet als werkloze. „In de ‘stroom’ werkzoekenden zitten bijvoorbeeld studenten of pas-afgestudeerden, die eerder niet beschikbaar waren voor een baan”, zegt Van Mulligen. Maar de hele verklaring is dat niet. „We zien nu ook dat meer 25- tot 45-jarigen hun baan verliezen.” Waarom dat zo is en of het een trend is, is niet duidelijk: „Die gegevens hebben we niet uitgesplitst.”

Percentage gelijk

In de aantrekkende economie gingen meer mensen op zoek naar een baan. Het aantal mensen zonder betaald werk dat niet op zoek of beschikbaar was, is in de laatste drie maanden met gemiddeld 5.000 per maand afgenomen. Volgens het CBS waren er afgelopen maand 3,8 miljoen mensen die niet per direct naar werk zochten, en dus ook niet meegeteld werden in de beroepsbevolking of de werkloosheidscijfers.

Raming CPB: koopkracht stijgt voor alle huishoudens

De 313.000 werklozen in juli vormden 3,4 procent van de beroepsbevolking, een even hoog percentage als in juni het geval was. Vorige maand waren er in totaal 9 miljoen werkenden in Nederland.

Laagste punt

Dit jaar lijkt de werkloosheid volgens het Centraal Planbureau (CPB) „de bodem” bereikt te hebben. Volgend jaar neemt die waarschijnlijk weer toe tot 3,6 procent, stelt dat instituut in de augustusraming in de jaarlijkse concept-Macro Economische Verkenning die donderdag is gepubliceerd. Volgens directeur Laura van Geest zal de werkgelegenheid „zeker in de marktsector” afvlakken.