Intimidatie

Oeigoeren in Nederland doen aangifte tegen Chinese staat

Tientallen Nederlandse Oeigoeren, die eerder China ontvluchtten en in Nederland statushouder zijn, doen aangifte tegen de Chinese staat wegens bedreiging en intimidatie. In een uitzending van Nieuwsuur woensdagavond toont een van hen de documenten van de aangifte. In juli werd bekend dat Oeigoeren in het buitenland druk ondervinden van Beijing. Ook in Nederland ontvangen asielzoekers en statushouders intimiderende telefoontjes van overheidsfunctionarissen. Aan NRC vertelden enkele Nederlandse Oeigoeren dat zij vermoeden dat zij op sociale media in de gaten worden gehouden. Ze worden bovendien gebeld door familieleden die nog in China wonen, om duidelijk te maken dat hun daden mogelijk negatieve gevolgen hebben voor achtergebleven verwanten. (NRC)