Coalitie wil sleutelen aan koopkracht

Lastenverlichting Coalitiepartijen willen extra geld voor ‘kwetsbare groepen’. Wie dat zijn, daar zijn de partijen het niet over eens.

Premier Mark Rutte en minister van Financiën Wopke Hoekstra na het aanbieden van het koffertje met de rijksbegroting en Miljoenennota op Prinsjesdag 2018. Foto Bart Maat/ANP
Premier Mark Rutte en minister van Financiën Wopke Hoekstra na het aanbieden van het koffertje met de rijksbegroting en Miljoenennota op Prinsjesdag 2018. Foto Bart Maat/ANP

Het kabinet moet meer geld uittrekken om de koopkracht te verbeteren voor ‘kwetsbare groepen’. Daar pleiten coalitiefacties in de Tweede Kamer voor, maar precies welke groepen nu het meest kwetsbaar zijn, daar verschillen de meningen over.

De ChristenUnie noemt bij monde van Tweede Kamerlid Eppo Bruins met name „gezinnen, jongeren en mensen met een eigen huis”. CDA-Kamerlid Evert -Jan Slootweg zegt dat gepensioneerden juist „onze prioriteit” zijn. Waar alle coalitiepartners zich al voor het zomerreces sterk maakten voor lastenverlichting en/of loonsverhoging voor de ‘middeninkomens’, voegde D66-leider Rob Jetten daar eind juli in Nieuwsuur nog subtiel ook de lage inkomens aan toe.

Over welke groepen er wat extra bij krijgen zal het begrotingsoverleg gaan, waarmee de coalitiepartijen en het kabinet volgende week beginnen. Daarin wordt de laatste hand gelegd aan de Miljoenennota voor volgend jaar. Die wordt over een maand, op Prinsjesdag gepresenteerd.

Lees ook: De lokroep van de koopkrachtplaatjes

Raming CPB

De oproep voor extra lastenverlichting voor bepaalde groepen huishoudens komt na de jongste ramingen over economische groei en koopkracht door het Centraal Planbureau, donderdagochtend. Uit deze cijfers blijkt dat alle huishoudens er zonder aanvullend beleid weliswaar op vooruitgaan, maar sommige groepen meer dan andere. De mediane koopkrachtstijging voor alle huishoudens schat het CPB in op 1,2 procent, zowel voor dit jaar als voor 2020. Kamerlid Bruins spreekt dan ook niet van ‘koopkrachtreparatie’ – „Dat klinkt alsof er iets kapot is en dat is niet zo.” – maar van „een betere balans aanbrengen in de lastenontwikkeling”.

De ChristenUnie pleit voor extra fiscale steun voor groepen die bovenmatig kwetsbaar zijn als de economische hoogconjunctuur zou omslaan naar een nieuwe recessie – iets wat economen voor de nabije toekomst niet uitsluiten. Bruins noemt met name huizenbezitters en jongeren omdat zij relatief hoge schulden hebben, door hypotheekleningen en het leenstelsel voor studenten.

Gepensioneerden of middeninkomens

CDA-Kamerlid Slootweg wil voorkomen dat elke fractie straks een andere groep noemt, zodat „uiteindelijk niemand wat erbij krijgt”. Toch hebben ook de christen-democraten wel een eigen voorkeur. „De gepensioneerden lopen echt al jaren achter”, zegt Slootweg. „Zonder andere groepen tekort te willen doen hebben zij onze prioriteit.” Zijn fractieleider Pieter Heerma zei begin juli in Nieuwsuur dat het regeerakkoord al de nodige lastenverlichting heeft beloofd maar dat er „misschien nog wel meer mogelijk” is.

Een woordvoerder van de VVD-fractie zegt dat de CPB-cijfers er „positief” uitzien, maar eerst nadere bestudering verdienen voor zij met wensenlijstjes zullen wapperen. Wel wijst de woordvoerder op de boodschap die premier Rutte in juni op een VVD-festival deed: dat de middeninkomens omhoog moeten. Maar dan wel betaald door het bedrijfsleven.