Brieven

Brieven

Robin Lonkhuijsen/ANP

Vorige week was Carola Schouten (ChristenUnie), minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, op tv. Er is een probleem met het fokken van honden zonder snuit. Die beesten hebben ademhalingsproblemen. Het optreden van de minister was geweldig. Zonder mitsen en maren wordt het fokken per direct verboden. Boetes tot 1500 euro per overtreding.

Bravo, bravo, bravo. Wat een minister. Wat een daden.

Ik zit iedere avond voor de tv te wachten op het volgende kordate optreden van Schouten. Er is in Nederland namelijk nog een groep zoogdieren met ademhalingsproblemen. Een groep van iets meer dan 17 miljoen.

Begin jaren tachtig verzuchtte toenmalig landbouwminister Braks: we zitten in de stront. Nu, ruim dertig jaar later, zitten we niet meer in de stront, maar we staan er tot onze oren in. Een deken van stikstof ligt over heel Nederland. Ik verwacht van de minister net zo’n kordaat optreden, zonder mitsen en maren, en zonder weer een commissie, met een heldere boodschap: terugdringen van de veestapel met 30 à 50 procent. Koeien, varkens en kippen. Totaal verbod op het gebruik van pesticiden. Verbod op het telen van maïs.

Verbod op het inzaaien van gras zonder bloemen. Onmiddellijk stoppen met vergunningen voor mestverwerkingsinstallaties. Waar nodig, compenseren van inkomensverlies van boeren.

Wat zullen mensen, dieren, vogels, vlinders en andere insecten de minister dankbaar zijn.