Wereldwijd al meer besmettingen met mazelen dan in heel 2018

In het eerste halfjaar van 2019 raakten wereldwijd minstens 365.000 mensen besmet met mazelen. Dit is het hoogste aantal sinds 2006.

Wereldwijd werden in de eerste zes maanden van 2019 drie keer zo veel besmettingen gemeld als in dezelfde periode vorig jaar.
Wereldwijd werden in de eerste zes maanden van 2019 drie keer zo veel besmettingen gemeld als in dezelfde periode vorig jaar. Foto Lukas Barth-Tuttas/EPA

In de eerste zes maanden van 2019 zijn er wereldwijd meer besmettingen met mazelen gemeld dan heel vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deze week heeft gepubliceerd. Het aantal geregistreerde besmettingen met mazelen is sinds 2006 niet zo hoog geweest.

In het eerste halfjaar werden in 182 landen ruim 365.000 besmettingen met mazelen geregistreerd, ruim drie keer zo veel als in de eerste zes maanden vorig jaar. Het is een sterke toename ten opzichte van een jaar eerder. In heel 2018 werden er wereldwijd ruim 355.000 gevallen van mazelen geregistreerd.

De WHO spreekt van „een zorgwekkende en voortdurende toename”. Sinds 2016 is het aantal gemelde besmettingen ieder jaar toegenomen. De organisatie verwacht dat het daadwerkelijke aantal besmettingen aanzienlijk hoger ligt omdat naar schatting minder dan een op de tien gevallen wordt gemeld.

Hoge toename in Afrika

De grootste uitbraken zijn in landen met een lage vaccinatiegraad, maar de WHO ziet ook langdurige uitbraken in landen waar veel mensen gevaccineerd zijn tegen mazelen. Dat komt voornamelijk door ongelijkheden in vaccinatiedekking en geografische verschillen binnen een land, waardoor mazelen zich alsnog snel kunnen verspreiden.

In Afrika is het aantal besmettingen in het eerste halfjaar met 900 procent toegenomen, in Europa met 120 procent. Tot dusverre zijn dit jaar de meeste gevallen gemeld in Congo, Madagascar en Oekraïne. In Madagascar is de laatste maanden wel sprake van een daling als gevolg van landelijke vaccinatieprogramma’s.

In Europa zijn er in het eerste halfjaar bijna 90.000 besmettingen geregistreerd, nu al een jaarrecord dit decennium. In de Verenigde Staten ligt het aantal ook hoger dan in heel 2018 en is sprake van de grootste uitbraak in 25 jaar.

Voorlopig zijn mazelen de wereld nog niet uit. Vijf vragen over het virus.

40 besmettingen in Nederland

Ook in Nederland ligt het aantal besmettingen al hoger dan in heel 2018. Tot 24 juni hebben volgens volksgezondheidsinstituut RIVM 40 mensen het virus opgelopen. Normaal zijn er jaarlijks tussen de 10 en 20 patiënten met mazelen in Nederland, vorig jaar lag dit aantal op 24. Op Urk was eerder dit jaar sprake van een lokale uitbraak en raakten tien mensen besmet. Met 54,3 procent behoort Urk tot de gemeenten met de laagste vaccinatiegraad van Nederland.

De vaccinatiegraad in Nederland stabiliseerde vorig jaar na een aantal jaar van dalingen. In 2018 was van alle 2-jarigen 90,2 procent volledig gevaccineerd, net als in 2017. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is een vaccinatiegraad van 95 procent nodig om groepsimmuniteit voor mazelen te garanderen.