Roermondse nieuwbouwwijk geschrapt door ‘stikstofuitspraak’

Stikstof De Raad van State heeft de bouw van een nieuwbouwwijk voorlopig geblokkeerd. Voor het eerst wordt een grootschalig woningbouwproject onmogelijk gemaakt vanwege overschrijding van de stikstofnorm.

Omwonenden van het Melickerveld lopen door het gebied.
Omwonenden van het Melickerveld lopen door het gebied. Foto Merlin Daleman

Voor het eerst is een nieuwbouwwijk van de baan als gevolg van de ‘stikstofuitspraak’ van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter heeft woensdag geoordeeld dat een wijk in het Melickerveld in Roermond voorlopig niet gebouwd mag worden.

Dit is het grootste woningbouwproject dat wordt stilgelegd sinds de Raad van State in mei oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met Europese natuurbeschermingsregels. Het PAS, dat toestond de verhoogde stikstofuitstoot bij bouwprojecten in de buurt van natuurgebieden te compenseren, biedt volgens de bestuursrechter onvoldoende bescherming voor de 160 Natura 2000-gebieden in Nederland.

De Raad van State vernietigde woensdag ook plannen voor de ontwikkeling van een kennis- en innovatiecentrum in Wageningen en de komst van een verbindingsweg in Boxtel. Eerder ging er een streep door onder meer de verbreding van de rijkswegen A27 en A12 bij Utrecht en een recreatiepark in Twente. In Veldhoven werd de verbreding van de Kemperbaan wel toegestaan. Van in totaal zo’n 180 projecten is de toekomst ongewis.

Rivierterrassen

In het Melickerveld, een groen gebied in het uiterste zuiden van Roermond, moesten 470 woningen verrijzen. Het gebied ligt precies tussen twee Natura 2000-gebieden in, het Roerdal en de Meinweg. Ook ten noorden van Roermond en ten oosten over de grens met Duitsland liggen meerdere van deze aangewezen natuurparken. Volgens de Raad van State wordt in een aantal van deze gebieden de maximaal toegestane stikstofuitstoot overschreden door de komst van nieuwe woningen, meer bewoners en auto’s. Drie natuurorganisaties en een aantal omwonenden waren uit angst voor aantasting van de natuur in het gebied een aantal gerechtelijke procedures gestart.

De geplande nieuwbouwwijk, waarvoor al sinds de jaren negentig plannen bestaan, was altijd al omstreden.

Het Roermondse gebied is bijzonder door de natuurlijke glooiingen in het Nederlandse landschap. Hier bevinden zich rivierterrassen die gedurende duizenden jaren door uitlopers van de Maas zijn uitgesneden. Ook komen er in het Melickerveld beschermde diersoorten als de das en de knoflookpad voor. Maar er was een ontheffingsvergunning dus er kon toch gebouwd worden.

Projectontwikkelaar Leigraaf Midden-Nederland, een samenwerking tussen VolkersWessels en twee Limburgse corporaties, laat desgevraagd weten eerst te willen overleggen met de gemeente en andere betrokken partijen voordat het een reactie wil geven.

Ook verantwoordelijk wethouder Angely Waajen-Crins (CDA) wilde nog niet reageren, maar liet in een gesprek voorafgaand aan de rechterlijke uitspraak weten dat ze „het zeer zou het betreuren als het project niet doorgaat. We hebben vanuit onze volkshuisvestelijke opgave de woningen hard nodig, en dit is de laatste uitbreidingslocatie waar we nog kunnen bouwen.”

Toine Wuts, voorzitter van de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen, een van de natuurorganisaties die de procedure had aangespannen, noemt het besluit van de Raad van State „verheugend”. „Een karaktervol gebied blijft zo gevrijwaard van vernietiging. Wij hopen dat de gemeente Roermond de waarde van het gebied nu gaat erkennen en dat alternatieve bouwlocaties een gelijke kans krijgen.”