Brieven

Brieven

Foto HH

De artikelen over de problemen met het verbranden van afval en de technische, bestuurlijke en financiële problemen van het bedrijf AEB Amsterdam in het bijzonder, gaan helaas voorbij aan de kern van het probleem (Afval blijkt goud noch groen voor het AEB, 10/8). Ons afval is nog steeds te weinig gescheiden. Hier bedoel ik het gescheiden houden aan de bron, niet alles maar bij elkaar mikken en na afloop scheiden. Veel afval wordt niet gescheiden, en vaak zijn wél gescheiden fracties van povere kwaliteit. Je ziet dat bijvoorbeeld aan de compost die gemaakt wordt van groente-, fruit- en tuinafval; eigenlijk wil de akkerbouw dat niet meer vanwege alle troep die bijeen wordt gegooid. Natuurlijk zeggen firma’s die verantwoordelijk zijn voor het afval dat ze kunnen nascheiden; dan moet alle afval over hun weegbrug en ze verdienen per ton verwerkt afval. Toch is de enige oplossing afvalstoffen (goed) te scheiden aan de bron en de fracties daarna te verwerken tot nieuwe producten. Dat vergt een andere aanpak. Er moet statiegeld komen voor meer verpakkingen, en de industrie moet een grotere verantwoordelijkheid krijgen voor het produceren van herbruikbare, makkelijk scheidbare stoffen. Retail zou meer verantwoordelijkheid moeten hebben. En tot slot is beter scheidingsgedrag bij burgers, juiste voorlichting en scholing nodig.


Centre of Expertise Biobased Economy