Verenigde Staten

Regering-Trump wil strengere regels voor verblijfsvergunning

Als onderdeel van haar streven immigratie te beperken maakt de regering-Trump de regels voor de aanvraag van een permanente verblijfsvergunning strenger. Aanvragers van een zogeheten ‘Green Card’ – die de houders het recht geeft permanent in de VS te blijven – mogen niet langer gebruik gemaakt hebben van het verzekeringsprogramma Medicaid, officiële voedselhulp of een vorm van overheidssteun. Volgens de regering is de regel deel van een beleidsfocus op kansrijke migranten. Critici zeggen dat de regel, waartegen rechtszaken zijn aangekondigd, kwetsbare groepen tot een keus dwingt tussen het verbeteren van de leefomstandigheden of de verblijfsstatus. De regel wordt van kracht in oktober. Er kwamen in de formele bezwaarperiode meer dan 266.000 bezwaarschriften sinds de regering het voornemen vorig jaar bekend maakte. (NRC)