Verkeer

Meer ongelukken met lachgas

Het aantal verkeersincidenten waarbij lachgas in het spel was, is sterk gestegen. Dat meldt de politie. Vorig jaar registreerde de politie 380 verkeersincidenten. In de eerste zeven maanden van dit jaar waren dat er 960. Tegen de NOS zegt de politie dat de cijfers indicatief zijn, maar dat ze „een duidelijk stijgende lijn” tonen. Het is niet bekend hoeveel slachtoffers zijn gevallen bij verkeersongelukken met lachgas. (NRC)