Brieven

Brieven

Jongensprobleem

Te weinig mannen

Het wordt nog net even aangestipt in ‘Jongens worden als last gezien’ (8/8) maar het haalt niet de lijst met tips. Volgens mij is de oorzaak het bijna totaal ontbreken van mannelijke leerkrachten in ons kleuter-, lager en – in toenemende mate – middelbaar onderwijs. Veel jongens die opgroeien in een eenoudergezin komen pas op hun zestiende levensjaar voor het eerst in aanraking met positieve mannelijke rolmodellen. Wordt het niet tijd dat de emancipatiebeweging zich daar ook eens druk over gaat maken? Waarom wel pleiten voor quota in het bedrijfsleven maar niet in het onderwijs? Ik ben voor een minimum mannenquotum van 25 procent, de snelste manier om daar te komen gaat natuurlijk via hogere salarissen voor iedereen. Dat is in ieders belang.

Lachgas

Wat een evolutie!

Wat een ongelofelijke evolutie van de benadering van lachgas, las ik in zowel de reportage De lachgaskoning van Amsterdam (6/8) als in het commentaar De gebruiker van lachgas is daarvoor zelf verantwoordelijk (7/8).

Toen ik als dierenarts 25 jaar geleden mijn praktijk begon was het volkomen ondenkbaar om zwangeren te laten werken in operatiekamers waar gasnarcose met lachgas via gesloten systemen werd toegediend aan de patiënt. De blootstelling voor personeel was daarbij nagenoeg nul maar werd toch gezien als te ‘risicovol’.

Correcties/aanvullingen

Roelof Nelissen

In de necrologie over Roelof Nelissen (Zuinige minister, topbankier en ‘gifkikker’, 20/7, p. E6) stond dat het kabinet-Biesheuvel II in 1973 mede viel door Nelissens strenge beleid. Dat moet het kabinet-Biesheuvel I zijn, in 1972.