KPMG

‘Geestelijke gezondheidszorg loopt vast’

Het leveren van geestelijke gezondheidszorg (ggz) loopt gevaar door de druk op financiële prestaties en het structurele personeelstekort. „Doorgaan op de huidige voet betekent vastlopen, waarbij er mogelijk meer aanbieders failliet zullen gaan”, waarschuwt advieskantoor KPMG in een donderdag verschenen rapport. Er is volgens de onderzoekers door een krimpende omzet in de sector geen ruimte voor grote investeringen die nodig zijn om te innoveren en de ggz toekomstbestendig te maken. Volgens de onderzoekers is een transformatie „noodzakelijk” om te zorgen dat er zorg geleverd kan blijven worden.

De oplossing ligt in het anders inrichten van de zorg en het intensiever inzetten van technologie. Het digitaliseren van zorgprocessen en de administratie kan bijvoorbeeld de belasting van personeel verminderen, luidt het advies van KPMG.

Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) kampen de laatste jaren met leegstand. Behandeling en zorg vindt vaker thuis plaats of in de wijk, waardoor er minder opnameplekken nodig zijn. In mei bleek al dat negen ggz-instellingen jarenlang inkomsten uit de verkoop van hun vastgoed gebruikten om verliezen te compenseren. De achterliggende problemen werden zo gemaskeerd, concludeerde zorgadviesbureau Gupta Strategists destijds.

Ook is er een toenemende tekort aan personeel. Het aantal vacatures voor psychiaters, psychologen en verpleegkundigen nam in april vorig jaar toe tot ruim 2.340. Dat leidt tot langere wachttijden, minder locaties en onveilige situaties in forensische klinieken. (NRC)