Brieven

Brieven NRC Handelsblad 9/8/2019

Rookvrije perrons

Help rokers stoppen

In NRC zegt Frank Hindriks dat rokers vrijelijk moeten kunnen roken zolang zij anderen geen schade toebrengen (Rookvrije opmars krijgt tirannieke trekjes, 2/8). Een verbod op perrons en bij ziekenhuizen moedigt volgens hem ‘paternalisme’ aan en doet denken aan de door Alexis de Tocqueville omschreven ‘tirannie van de meerderheid’. Zijn betoog wekt enige verbazing. Het besluit van spoorbeheerder ProRail om roken op perrons te verbieden kan niemand verrassen. Er is toenemend draagvlak in de samenleving voor rookvrije publieke plaatsen. Ook schoolpleinen, sportvelden, speelplaatsen en ziekenhuisterreinen worden om die reden steeds meer rookvrij. Niet omdat de overheid dat wil, maar omdat bezoekers dat willen. Het inademen van rook van derden tast de gezondheid aan en niemand wil dat er in het zicht van kinderen gerookt wordt. Daarbij wil een ruime meerderheid (63 procent) van de rokers gestimuleerd worden om te stoppen. Wij pleiten dan ook voor volledige vergoeding door de zorgverzekeraar van ondersteuning hierbij. Hindriks breekt ook een lans voor het rookrecht van mensen in de laatste fase van hun leven. Niemand zal hun dat willen ontzeggen. Maar waar het patiënten betreft die slachtoffer zijn van hun verslaving, gun je hen dat ze eerder de vrije keuze hadden gehad om te stoppen. Roken levert aanzienlijke gezondheidsschade op, met jaarlijks 20.000 doden. Het besluit van ProRail brengt een rookvrije generatie dichterbij en dat is goed nieuws.


voorzitter van de Alliantie Nederland Rookvrij!

zomergasten

Is emotie vereist op tv?

Een interessante zomergast die levendig vertelde over interesses en werk: Hanna Bervoets. Maar waarom luidt de kop in NRC: Hanna Bervoets wordt pas persoonlijk als het over ziekte gaat? Ze vertelde de hele uitzending persoonlijk over haar leven. Of wordt met ‘persoonlijk’ emotie bedoeld? Ik denk het, want, lees ik in de ondertitel: Schrijfster Bervoets meed als Zomergast lang emotie en kwetsbaarheid. Emotie: een vereiste? Voor een zomergast? Of: voor een vrouw? Als de gast Hans Bervoets had geheten, zou de kop dan zijn geweest: Hans Bervoets wordt pas persoonlijk als het over ziekte gaat? Dat een mens zoveel meer is dan emotie, liet Hanna Bervoets zien. „Ik ben iemand die heel graag wil weten hoe dingen zitten”, zegt zij. Haar fragmenten, las ik en zag ik, draaien om de verhalen die we elkaar vertellen om met onszelf en elkaar te kunnen leven. Ik heb geboeid gekeken en geluisterd naar een sprankelende, creatieve en niet oordelende zomergast. In deze tijd waarin tranen en emoties een hoofdrol lijken te spelen, een verfrissende ervaring!

Boerka

Op de barricaden

In het artikel Progressief Nederland moet het boerkaverbod steunen(6/8) vraagt auteur Mathieu Peulen zich af: „Hebben we daar in de jaren zestig nu voor op de barricaden gestaan?” Mag ik de heer Peulen er misschien even aan herinneren, dat hij in de jaren zestig helemaal nergens voor op de barricaden stond? Toen was hij namelijk nog niet geboren.

via nrc.nl

Zomertijd

Boerka is komkommer

Ik zou het zeer waarderen als het komkommeronderwerp ‘boerka’ en alles dat daarmee samenhangt de komende tijd uit de kolommen van NRC wordt geweerd. We weten het zo langzamerhand wel. Valt er niet weer eens een poema op de Veluwe te ontdekken? Is er nergens een terroroehoe te bekennen? !

woordhoek

Een record sneuvelt

Naar aanleiding van Ewoud Sanders’ artikel (Wordt een record gebroken of verbroken? 7/8) over het breken dan wel verbreken van een record het volgende. Een record sneuvelt, breekt dus. Je kunt ook breken met een persoon, waardoor de relatie eindigt en de band wordt verbroken. Er zit dus mijns inziens wel degelijk betekenisverschil tussen beide werkwoorden, ook al wordt dat niet meer door iedereen zo ervaren. Vergelijk het met bijvoorbeeld ‘zich beseffen’. Dat velen dit gebruiken, wil nog niet zeggen dat het correct Nederlands is.