‘Geestelijke gezondheidszorg onhoudbaar bij huidig beleid’

Een gebrek aan geld, personeel en innovatie brengt levering van zorg in gevaar, waarschuwt KPMG, dat wijst op noodzakelijke investeringen.

Een behandelkamer van GGZ Delfland in Delft.
Een behandelkamer van GGZ Delfland in Delft. Foto David van Dam

Het leveren van geestelijke gezondheidszorg (ggz) komt in gevaar door de huidige druk op financiële prestaties en het structurele personeelstekort. „Doorgaan op de huidige voet betekent vastlopen, waarbij aanbieders mogelijk failliet gaan”, waarschuwt advieskantoor KPMG in een donderdag verschenen rapport.

Door een krimpende omzet in de sector is er geen ruimte voor grote investeringen, zien de onderzoekers. Die zijn juist nodig om te innoveren en de ggz toekomstbestendig te maken, concluderen zij. Volgens hen is een transformatie „noodzakelijk” om levering van zorg in stand te houden.

De oplossing zou moeten worden gezocht in het anders inrichten van de zorg en het vaker inzetten van technologie. Die kan zorgen voor slimmere manieren van werken doordat beslissingen op basis van data genomen kunnen worden. Digitalisering van zorgprocessen en administratie kan bovendien de belasting van het personeel verminderen, adviseert KPMG.

Vastgoedverkoop maskeert verliezen

Ggz-instellingen kampen de laatste jaren met leegstand. Behandeling en zorg gebeuren vaker thuis of in de wijk, waardoor er minder opnameplekken nodig zijn. Deze leegstand werd door negen ggz-instellingen jarenlang gebruikt om hun verliezen te compenseren, bleek in mei. De achterliggende problemen van die verliezen werden zo gemaskeerd, concludeerde zorgadviesbureau Gupta Strategists toen.

Een van die problemen is een toenemend personeelstekort. Het aantal vacatures voor psychiaters, psychologen en verpleegkundigen was in april vorig jaar toegenomen tot ruim 2.340. Dat leidt tot langere wachttijden, het sluiten van locaties en onveilige situaties bij forensische klinieken.

Toch is de stevige loonsverhoging van 8,4 procent die ggz-medewerkers verdeeld over de komende 2,5 jaar krijgen niet de oplossing, meent KPMG. Die zou de financiële druk op budgetten in stand houden en de noodzaak om vernieuwingen in de sector alleen maar verder op scherp zetten.