Rechtszaak

Deurwaarders klagen de staat aan voor mislopen inkomsten

Meer dan driehonderd gerechtsdeurwaarders spannen een proces aan tegen de staat voor het missen van inkomsten. Vergoedingen voor de kosten die de bureaus maken, zijn al jaren niet geïndexeerd. De branche zegt daardoor 10 miljoen euro te zijn misgelopen. De branche is al jaren in conflict met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de loon- en bedrijfskosten bij het innen van schulden. Er is vastgelegd hoeveel een deurwaarder vergoed krijgt per dagvaarding. Daarvoor baseert de staat zich op cijfers van CBS. Die worden sinds 2012 niet meer gepubliceerd, waardoor de hoogte van de vergoeding volgens de deurwaarders niet klopt. In 2016 heeft de staat de tarieven voor vergoedingen al aangepast, maar niet met terugwerkende kracht. Dat had wel gemoeten, vindt brancheorganisatie KBvG. (NRC)