Brieven

Brieven

Thierry Baudet

Hoezo, God is rechts?

‘God is rechts’ (3/8) kopt de krant zaterdag. Zelden las ik in drie woorden grotere onzin. Al lezende bleken ze afkomstig van Thierry Baudet. Overduidelijk is dus dat deze zelfbenoemde ‘cultuurchristen’ niet weet waar hij het over heeft. Het grote gebod in de Bijbel draagt de mens op God lief te hebben en dat dit betekent je naaste lief te hebben als jezelf. Niet voor niets wordt er in de Bijbelse verhalen vele keren aan herinnerd dat je moet omzien naar de weduwe, de wees en de vreemdeling in je midden. Anders gezegd: dat je de mensen die geen rechten, macht of geld hebben niet aan hun lot mag overlaten. Ik kan daar geen rechts programma in ontdekken. Het is verbijsterend dat de SGP zich bij dit soort gedachtengoed thuis voelt. Er is wel een heleboel dogmatisch geneuzel nodig om dat te rechtvaardigen. Laten we hopen dat dit ‘cultuurchristendom’ een kort leven beschoren is.

Nationale Politie

Deze lovebaby gaat stuk

De foto bij het interview met Erik Akerboom (3/8) zegt veel: een vrij stugge, steile man. Hij moet natuurlijk een politieuniform dragen, maar je ziet dat het hem niet echt past. Hij oogt niet als inspirerend leider van tienduizenden agenten. De interviewteksten onderschrijven dat beeld. „We hebben leidinggevenden waar mensen terechtkunnen”, zegt Akerboom. De minst geschikte manier om problemen te bespreken. Akerboom wil zelf ook niet met agenten in gesprek: „Het is onmogelijk om met hen allemaal in gesprek te gaan.”

Hij is toch meer de politicus die framing gebruikt om iets wat niet loopt, toch te verkopen: „Niemand wil terug naar 26 aparte systemen.” Met de start van de Nationale Politie werden ook belangrijke structuren afgebroken. Zelfs Akerboom moet dat toegeven: „Maar de menselijke maat moet terug.” Ik denk dat het feit dat hij geen echte politieagent is en onmogelijk het contact kan onderhouden met de vierduizend leidinggevenden onder hem, zal bijdragen aan het mislukken van deze VVD-lovebaby.

Depressie

Alle zintuigen in de strijd

Ik breek een lans voor het ‘kijkboek’ (Literatuur als onderhoudsmedicatie, 3/8). Boeken, die je opnieuw kunt inzien. Die boeken kunnen enorm opbeuren. Ze spreken een ander deel van de zintuigen aan. Goed om die – nog eens – te noemen: zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Ook het lezen van kookboeken kunnen de stemming verbeteren.

Haal gevarieerde producten in huis om het proeven te stimuleren. Let op diversiteit in smaak. De Nederlandse smaakcultuur is calvinistisch (= depressieverhogend). Probeer gerust spruitjes met chocolade en drop. Fruit past overal bij. Combineer dit met geluidsfragmenten. Meng alle zintuigen met alle vormen van expressie. Lezen alleen is te specifiek. Bovendien vermoeit zij de hersenen eenzijdig. Mengen. Daar draait het om.

Correcties/aanvullingen

Meer doden

In het kader bij Hoe schuldig waren deze Palestijnse doden? (31/7, p14-15) zijn alleen de doden op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook meegeteld. In aanvulling op de genoemde aantallen werden in de genoemde periode zes mensen gedood binnen Israël. Vier Israëliërs kwamen om door raketten vanuit Gaza en twee Palestijnen werden doodgeschoten in confrontaties met Israëlische politie of militairen.

Nuon Chea

In De rechterhand van Pol Pot had nergens spijt van (5/8, p. 12) staat dat alleen Khieu Samphan nog in leven is. Ook de tot levenslang veroordeelde Kameraad Duch leeft nog.