Minister Van Nieuwenhuizen trekt stekker uit mislukt ict-project

De kosten voor het project DigiInhuur zijn sinds 2017 opgelopen tot ruim zes miljoen euro. Van Nieuwenhuizen trekt er de stekker uit omdat Deloitte niet op tijd levert.

Deloitte won de aanbesteding voor het project DigiInhuur in 2017.
Deloitte won de aanbesteding voor het project DigiInhuur in 2017. Foto Hannah McKay/Reuters

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) trekt de stekker uit een vastgelopen ict-project, dat tot nu toe meer dan 6 miljoen euro kostte. Leverancier Deloitte is er niet in geslaagd de software op tijd en conform afspraken te leveren, meldt de minister aan de Tweede Kamer.

Het project DigiInhuur startte in 2014 onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in nauwe samenwerking met Binnenlandse Zaken en Rijkswaterstaat. Het moest tot één rijksbreed systeem leiden „voor de ondersteuning van de inhuur van externe medewerkers”. Deloitte won in 2017 de aanbesteding. Het consultancybureau bood software aan van het Amerikaanse bedrijf SAP Fieldglass en stelde de ontwikkelaar aan als onderaannemer.

Eind dit jaar had de software - waarvan de totale kosten in 2017 geraamd werden op 7,8 miljoen euro - klaar moeten zijn. Het project werd aanvankelijk begroot op 4,3 miljoen euro. DigiInhuur zou door zo’n vijfduizend werknemers gebruikt worden en mogelijk overgenomen worden door andere ministeries.

‘DigiInhuur is in gevaar’

Het Bureau ict-toetsing (BIT), in 2015 opgericht om te waken voor risico’s rond ict-projecten van de overheid, waarschuwde eind vorig jaar al dat het project „in gevaar was” en „een lage slagingskans” had. „Het is onduidelijk of en wanneer de leverancier alle gestelde eisen kan realiseren waaraan DigiInhuur moet voldoen”, schreef het BIT afgelopen najaar in een advies aan de minister.

Lees ook: De overheid en haar ICT-projecten: een structurele worsteling

Van Nieuwenhuizen besloot toen te onderzoeken of Deloitte de gewenste functionaliteiten wel kon leveren. De bewindsvrouw kreeg „concrete toezeggingen” dat het bedrijf eind maart conform afspraken kon leveren, waarop ze besloot het project door te zetten.

Deloitte is afhankelijk van ontwikkelaars van SAP Fieldglass in de Verenigde Staten, constateerde het BIT. De Amerikanen leverden echter niet. Pogingen van Deloitte om zelf met een oplossing voor de problemen te komen mislukten vervolgens, waarna deadline na opleveringsdeadline verstreek. Deloitte gaat niet in op vragen over het gefaalde project.

Toen Deloitte de software op 4 juni nog steeds niet opgeleverd had, was de maat vol. Op 2 augustus informeerde Van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer over haar besluit om de overeenkomst met het bedrijf te ontbinden. In hoeverre de kosten van het mislukte project verhaald kunnen worden op Deloitte of de onderaannemer is nog onduidelijk. Van Nieuwenhuizen komt er na het zomerreces op terug.

Ict-projecten van de overheid mislukken vaker en de kosten lopen in sommige gevallen hoog op. Zo besloot minister Carola Schouten (Landbouw, CU) dit voorjaar te stoppen met de vernieuwing van de ict-systemen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Er was toen al zo’n 65 miljoen euro geïnvesteerd. Sinds de komst van het BIT lijken vastgelopen projecten vaker stopgezet te worden, ondanks het risico op politiek gezichtsverlies.

Lees ook: Hoe de overheid 100 miljoen uitgaf aan drie ict-mislukkingen