Brieven

Goede intenties van de korpschef maken de politie niet diverser

Politiecoach Boers heeft gemeld dat discriminatie binnen de politie bestaat én dat meldingen daarover worden genegeerd. In het interview ‘Discriminatie gaat vaak om een blik of foute opmerking’ (2/8) komt korpschef Akerboom naar voren als een leider die er oprecht wil zijn voor ál zijn mensen. Dat hem dit niet lukt, is spijtig. Vooral omdat hij er geen blijk van geeft de problemen in zijn organisatie echt te snappen. Akerboom staat open voor meldingen, zegt hij, maar hij krijgt er geen meer. Bij meldingen moet gekeken worden naar feiten, want feiten en beleving lopen door elkaar. Akerboom verwacht dat zijn agenten, en eigenlijk de hele maatschappij, hem beoordelen op zijn goede intenties. Maar een melder kan niet alleen aankomen met intenties waarmee foute opmerkingen worden gemaakt. Nee, dan moeten er feiten op tafel komen. In Politie wordt niet diverser door afhakers (31/7) staat dat nieuwe agenten met een migratieachtergrond vaak binnen twee jaar weer vertrekken. Dan is er toch serieus wat aan de hand als mensen die, misschien zelfs tegen de stroom in, bewust voor jouw organisatie hebben gekozen deze zo snel verlaten. Terwijl er zoveel agenten nodig zijn! Akerbooms uitspraak dat de politie diverser moet worden, omdat de samenleving dat ook wordt, is dan slechts een holle, zakelijke slogan.