Brieven

Brieven 6/8/2019

Voetbalvelden (1)

De bèta tekortgedaan

Dat de oppervlaktemaat ‘voetbalvelden’ nog steeds en steeds meer in artikelen wordt gebruikt ergert me. Ik voel me dan als bèta en decennialange abonnee op uw krant tekortgedaan. Is dat omdat uw (gemiddeld best wat hogeropgeleide) lezers het metrieke stelsel niet meer zouden snappen, en zich geen voorstelling meer kunnen maken bij de grootte van een hectare of vierkante kilometer? Ik snap overigens best dat alfa’s dat lastig kunnen vinden. Zo gaat Tommy Wieringa (naar ik aanneem een alfa) rare dingen doen met de oppervlakte van voetbalvelden door uitdagend te pleiten voor opname in het metriek stelsel (Het grote smelten, 3/8). Ik heb hierover al vaker mijn opinie gegeven: als we de maat van voetbalvelden als metriek stelsel gaan invoeren verlangen we dan weer terug naar de tijd van voor 1937? Toen de roeden formeel werden afgeschaft? Lijkt me niet handig. Daarom mijn voorstel: stel in uw Stijlboek vast dat in artikelen altijd uitgegaan wordt van het metrieke stelsel, en dat natuurlijk voor de alfa’s die daaraan behoefte zouden kunnen hebben eventueel een vertaalslag wordt gemaakt naar voetbalvelden, hoewel er onder uw lezers waarschijnlijk ook veel tennissers zitten, die voetbal verfoeien, ook nog even naar het aantal tennisvelden.

Voetbalvelden (2)

Voetbaldimensies

Wieringa vraagt zich af: „Wanneer zal het voetbalveld officieel worden toegevoegd aan het metrieke stelsel?” Het voetbalveld wordt door media vaak gebruikt als oppervlaktemaat omdat iedereen begrijpt hoe groot het is, in tegenstelling tot een hectare. Dus waarom zouden we er niet meer maten aan ontlenen? Te koop: „Halfvrijstaande woning met grote achtertuin van vier strafschopgebieden en een knusse voortuin van twee doelgebieden.” Het hoeft trouwens niet alleen over rechthoekige oppervlakken te gaan. Het plaatselijke huis-aan-huisblad zou kunnen uitleggen: „De nieuwe verkeersrotonde buiten de stad wordt vijftig middencirkels groot.”

Boerkaverbod (1)

Religieuze steun

De christelijke partijen – CDA, ChristenUnie en de SGP – zouden beter moeten weten dan in te stemmen met het boerkaverbod. In 2012 werd er nog gesproken van ‘christenpesten’ toen in rap tempo zaken als de Zondagswet werden afgeschaft. Hoezo doe je dan nu mee met wetgeving die makkelijk als moslimpesten kan worden opgevat? In het huidige klimaat hebben gelovigen elkaar juist nodig.

Boerkaverbod (2)

Ik moet lippen zien

Gezichtsbedekkende kleding is voor mij als slechthorende hinderlijk. Ik kan zo hun lipbeeld niet lezen. Overigens: ook veel niet boerkadragende mensen (bijvoorbeeld in talkshows) maken zich hier schuldig aan door steeds met hun hand voor hun mond te praten. Kan de wetgever daar niet iets aan doen?

Boerkaverbod (3)

In je hoofd

Geloof is naar mijn idee iets wat zich afspeelt in je hoofd. Niet op je hoofd.

Reacties

Uit de Grote Oceaan?

In ‘M/V van de week’ stond dat na het overlijden van Rutger Hauer reacties kwamen „van Tokio tot Los Angeles”. Als je een kaart pakt en tussen deze steden een lijn trekt kom je tot de conclusie dat het een nagenoeg onbewoonbaar gebied betreft met zeer weinig bewoners, laat staan mensen die zouden kunnen reageren op Hauers’ dood.

Correcties/aanvullingen

Uruzgan

In het interview met militair historicus Christ Klep (Hollandse helden zijn gedoemd van hun voetstuk te vallen, 31/7, p. 10-11) staat dat de Nederlandse krijgsmacht tussen 2006 en 2010 actief was in de Afghaanse provincie Kunduz. Het ging in die jaren om de provincie Uruzgan. In Kunduz was Nederland tussen 2011 en 2013 actief met een politietrainingsmissie.