Brieven

Meer dan kunstkoop stimuleren kunnen wij niet doen

Het opinieartikel van Alex Lebbink en enkele andere galeristen in NRC (De KunstKoopregeling moet blijven, 1/8) maakt duidelijk dat zij de KunstKoopregeling als een belangrijk instrument zien en dat begrijp ik. Ook wij bij het Mondriaan Fonds zien het grote nut van de KunstKoop. We betreuren het dan ook ten zeerste dat ABN Amro met het product wil stoppen.

Wij zien overigens ook het nut van galeries. Maar als ik het artikel lees, dan lijken Lebbink en de zijnen daaraan te twijfelen. Ze vragen om erkenning van galeries in de kunstwereld. Ik geloof niet dat er iemand is die de waarde van galeries voor de kunstwereld ontkent, maar het is wellicht goed om duidelijk te maken wanneer het Mondriaan Fonds ondersteuning kan bieden en wanneer het dat niet kan. Wij zijn een publiek stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Wij doen ons best om binnen het aan ons gestelde kader invulling te geven aan de ontwikkeling van een gezonde kunstwereld. We hebben daarom enkele regelingen, waaronder de KunstKoop, die een gezonde kunstmarkt willen stimuleren. Daarvan hebben galeries profijt, maar directe financiële steun aan commerciële galeries is in strijd met het kader waarbinnen wij als publiek fonds mogen opereren. Het doel van de KunstKoop is dan ook de stimulans van de koop van kunst door particulieren, niet de ondersteuning van de inkomenspositie van galeristen.

Dat Lebbink en de andere galeristen hun inkomenspositie vergelijken met die van mensen die bij presentatie-instellingen werken, vind ik pijnlijk. Uit recent onderzoek van Kunsten ’92 is duidelijk geworden dat juist daar de honorering ver onder de maat is.

De elf galeristen zijn kritisch over het Mondriaan Fonds en dat vind ik jammer. De behandelperiode van een aanvraag bij het Mondriaan Fonds is drie maanden. Deze periode wordt zelden overschreden. Daarmee zijn we zeker geen logge organisatie te noemen.

Het opiniestuk lijkt voort te komen uit angst, omdat het voor deze galeristen wellicht moeilijk is het hoofd boven water te houden en zij zich niet altijd begrepen voelen in hun ambities. Het mogelijk wegvallen van de KunstKoop zal die angst zeker voeden, dat begrijp ik goed, maar ik hoop dat zij erop willen vertrouwen dat wij alles doen om de KunstKoop te behouden met een nieuwe financiële partner. Het welslagen van de zoektocht naar een nieuwe partner is ook afhankelijk van hun instelling en uitspraken.


Directeur Mondriaan Fonds