Shell boort 4 procent meer olie en gas op ondanks klimaatbeloften

Het Nederlands-Britse olieconcern committeert zich aan het klimaatakkoord van Parijs. De extra productie is tegen het zere been van milieuorganisaties.

Uit de kwartaalcijfers blijkt verder dat de kwartaalwinst van Shell is gedaald.
Uit de kwartaalcijfers blijkt verder dat de kwartaalwinst van Shell is gedaald. Foto Jerry Lampen/ANP

Shell heeft het afgelopen kwartaal 4 procent meer olie en gas opgeboord, zo blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers. Klimaatorganisaties zijn kritisch omdat het Nederlands-Britse olie- en gasconcern zich heeft gecommitteerd aan de klimaatdoelen van Parijs.

Het bedrijf produceerde in het tweede kwartaal het equivalent van 3,6 miljoen olievaten per dag. Vorig jaar waren dat in dezelfde periode 3,4 miljoen vaten. In hetzelfde kwartaal maakte het Nederlands-Britse olieconcern 26 procent minder winst, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Klimaatdoelen

Shell kondigde vorige maand al aan van 2021 tot 2025 meer te zullen investeren in olie en gas. Nu steekt het concern daar gemiddeld 25 miljard dollar per jaar in, maar dit wordt naar 30 tot 32 miljard dollar per jaar verhoogd. Dat is tegen het zere been van milieuorganisaties.

Klimaatorganisaties zeggen dat de verhoogde productie van fossiele brandstoffen leidt tot een toename van de CO₂-uitstoot, in strijd met het klimaatakkoord van Parijs. „Het blijkt maar weer dat de doelen van Shell nog lang niet in lijn zijn met de internationale klimaatafspraken”, zegt de financiële actiegroep Follow This. „Als dat zo zou zijn, zou het de investeringen in fossiel juist terugschroeven.” Het was volgens de groep beter geweest als Shell zou investeren in duurzame projecten. Volgens Milieudefensie liggen de investeringen „op ramkoers met het klimaatakkoord van Parijs.”

Lees ook: Sneller dan ooit stijgt overal op aarde de temperatuur

Shell zegt zich niet te kunnen vinden in die kritiek. Volgens het bedrijf staat de toegenomen productie niet haaks op de klimaatplannen: „De wereld kan niet zonder olie en gas. We hebben vastgelegd hoe we willen verduurzamen. Dat er nu meer olie en gas uit een aantal projecten is gekomen, wil niet zeggen dat we niet handelen in lijn met de afspraken van Parijs.” Om de klimaatafdruk te verkleinen, wil Shell inzetten op het planten van bomen en het ondergronds opslaan van broeikasgassen. Ook investeert het bedrijf in zon- en windenergie.

Kwart minder winst

De winstdaling van 26 procent die Shell donderdag bekendmaakte, is volgens het bedrijf het gevolg van moeilijke marktomstandigheden. De oliemaatschappij noemt de lagere olie- en gasprijzen en de slechtere verdiensten in de chemie en raffinage als oorzaken.

De afgelopen weken kwamen Europese olie- en gasbedrijven ook al met teleurstellende resultaten over het tweede kwartaal. Zo boekten ook Total en Eni minder winst door de lagere energieprijzen. Doordat de wereldeconomie minder hard groeit, is er minder vraag naar grondstoffen. Daardoor is een overaanbod ontstaan. Ook de start van een aantal nieuwe lng-projecten heeft bijgedragen aan het overschot.