Brieven

Alle ‘oude witte politiemannen’ op één hoop gegooid

Foto ANP

Vorige week bracht NRC het nuttige artikel Witte agent voelt zich niet de baas (25/7). Als jonge witte rechercheur in Midden-Nederland zie ik dat de recherche nog overwegend wit is. De gemiddelde leeftijd is er hoog, de man-vrouwverhouding is redelijk gelijk.

Afhankelijk van de betreffende recherche-afdeling, zal een derde tot driekwart van het team uit oudere witte mannen bestaan.

Eigenlijk zie ik alleen bij rechercheteam Veel Voorkomende Criminaliteit regelmatig allochtone collega’s – en zelfs daar vormen ze een kleine minderheid. Ja, oudere witte mannen zijn oververtegenwoordigd bij de recherche. Een aantal van hen maakt ook racistische opmerkingen. Soms wordt dat gecorrigeerd, soms niet. Maar het grote deel van de oudere witte politiemannen is niet racistisch. Zij voelen zich door de berichtgeving over de racistische politie weggezet. Ze krijgen het gevoel dat er zeurdiscussies gevoerd worden waarin de ‘oudere witte man’ als zondebok gebruikt wordt. In zekere zin is dat de omgekeerde wereld. Toch zit er een kern van waarheid in. In de berichtgeving over racisme bij de politie wordt vaak de hele groep ‘oudere witte mannen’ als oorzaak aangewezen, terwijl er niet naar individueel gedrag gekeken wordt.

De meeste kwaliteitsmedia benoemen niet meer bij elk incident de etnische achtergrond van de dader, maar als het om de politie gaat, wordt regelmatig een hele groep witte politiemannen als dader weggezet. Dat helpt niet de politie om te vormen naar een organisatie die door elke groep in Nederland vertrouwd wordt, terwijl dat vertrouwen juist essentieel is voor een onpartijdige hulpverlener en handhaver van orde en recht.


rechercheur Midden-Nederland