Tijdelijk verblijf voor asielkinderen uit probleemgezinnen

Kinderen die onder toezicht staan van de Kinderbescherming, kunnen in sommige gevallen tijdelijk humanitair asiel krijgen.

Een asielkind is aan het tekenen.
Een asielkind is aan het tekenen. Foto Arie Kievit/ANP

Asielkinderen uit probleemgezinnen krijgen voortaan in sommige gevallen een tijdelijke verblijfsvergunning. Dat schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD, Justitie en Veiligheid) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Het gaat om kinderen over wie de rechter een zogenoemde kinderbeschermingsmaatregel heeft uitgesproken. Hun vaders en moeders krijgen hulp van de Kinderbescherming of zijn uit de ouderlijke macht ontheven. De gezinnen in kwestie komen uit landen waarvan de inwoners niet automatisch recht hebben op asiel.

Voorheen had de staatssecretaris de mogelijkheid dit soort kinderen persoonlijk een vergunning te verlenen, als hun situatie schrijnend was. Die mogelijkheid bestaat niet meer, doordat Broekers-Knols voorganger Mark Harbers deze begin dit jaar heeft geschrapt in de onderhandelingen over het kinderpardon. Broekers-Knol maakt het nu mogelijk de kinderen - en hun ouders - alsnog tijdelijk in Nederland te laten blijven, op humanitaire gronden.

Lees ook: Coalitie doorbreekt impasse rondom het kinderpardon

Land van herkomst

De verblijfsvergunning van de gezinnen duurt zolang de kinderbeschermingsmaatregel van kracht is. Niet ieder kind met zo’n maatregel komt bovendien in aanmerking voor humanitair asiel. De overheid bekijkt eerst of de kinderbescherming in het land van herkomst de maatregel kan uitvoeren. Zo ja, dan worden het kind en de ouders alsnog uitgezet.

Broekers-Knol werpt de mogelijkheid van humanitair asiel overigens ook op voor asielzoekers in een getuigenbeschermingsprogramma. De buitenlanders in kwestie hebben in Nederland meegewerkt met politie en justitie, en worden daardoor ernstig bedreigd. Zo lang het nodig is deze asielzoekers tegen die dreiging te beschermen, mogen zij in Nederland blijven.