Brieven

Stop het bureaucratische gedrocht dat CBR heet

Als keurende huisarts is het functioneren van het CBR een langdurige aanslag op mijn humeur. Het verhaal van de heer Corstens, Red mij van het incompetente CBR (26/7), is er een waaraan wij er tientallen kunnen toevoegen. Wat niet in het artikel aan de orde komt, is dat de procedures die door het CBR opgelegd worden de patiënten veel geld kosten (alle keuringen moeten zij zelf betalen) en dat er gebruikgemaakt moet worden van schaarse capaciteiten in de gezondheidszorg. Het is nu al moeilijk om collega’s te vinden die deze service willen leveren. Tevens wordt er kostbare tijd verspild van oogartsen, neurologen en andere specialisten. Het zou mijns inziens zeer zinnig zijn om deze autonome bureaucratische organisatie aan een parlementair onderzoek te onderwerpen. Ik denk dat we zullen schrikken van de negatieve impact die het CBR heeft op de maatschappij. Een staking van de medici die nu nog met grote tegenzin aan deze bureaucratie meewerken zal hopelijk snel tot actie vanuit de politiek leiden. Een staking zal als consequenties hebben dat het verkrijgen van een rijbewijs tot stilstand komt. Helaas voor alle goedwillende burgers die tegen deze muur van de bureaucratie op lopen. Helaas mijns inziens ook de enige manier om dit bureaucratische gedrocht te stoppen.


huisarts