Openbaar MinisterieMogelijk strafbaar handelen hoofdofficieren onderzocht

De Rijksrecherche gaat onderzoeken of voormalig hoofdofficieren Marc van Nimwegen en Marianne Bloos strafbare feiten hebben gepleegd. Het college van procureurs-generaal gelastte dinsdag „een oriënterend feitenonderzoek” naar het tweetal, dat sinds 2011 een relatie met elkaar had maar dat verzweeg. Het college wil ook dat de twee, momenteel geschorst of met buitengewoon verlof, ontslagen worden. De verzwegen affaire leidde in 2018 tot een onderzoek naar integriteitsschendingen bij het OM onder leiding van Jan Watse Fokkens. De commissie-Fokkens constateerde na een jaar onderzoek een gebrek aan „ethisch leiderschap” in de top van het OM. De conclusies uit dat rapport vormen de directe aanleiding voor het onderzoek door de Rijksrecherche. Het tweetal wordt op dit moment nog nergens van verdacht, benadrukt het OM. Van Nimwegen laat via zijn advocaat weten het onderzoek „politiek gekleurd” en een „poppenkast” te vinden. (NRC)