Netbeheerder Tennet zoekt 2 tot 3 miljard euro extra vermogen

Energietransitie Het geld is volgens Tennet onder meer nodig voor elektriciteitsverbindingen, zoals de aansluiting van windparken op zee.

Foto Chris Pennarts

Netbeheerder Tennet heeft de komende tijd miljarden aan nieuw eigen vermogen nodig om de energietransitie mogelijk te maken én om kapitaalkrachtig te blijven. De beheerder van hoogspanningsnetten in Nederland en Duitsland is voor de komende vijf jaar op zoek naar 2 tot 3 miljard euro.

Het bedrijf schrijft in een toelichting van de halfjaarcijfers daarover in „een constructieve dialoog” te zijn met de aandeelhouder, de Nederlandse overheid.

In de eerste zes maanden van dit jaar haalde Tennet al vreemd vermogen via obligaties binnen. In januari kon het 500 miljoen euro bijschrijven via groene obligaties in de Verenigde Staten. In mei werd voor 1,25 miljard aan groene obligaties in Europa uitgegeven.

Onomkeerbaar

Tennet is er veel aan gelegen om een sterk kredietoordeel te houden. Dat maakt het aantrekken van vreemd vermogen relatief goedkoop. Het extra geld is volgens het Arnhemse bedrijf onder meer nodig voor elektriciteitsverbindingen, zoals de aansluiting van windparken op zee. Ook wil Tennet investeren in innovatie en digitalisering.

Bestuursvoorzitter Manon van Beek, die vorig jaar Mel Kroon opvolgde, spreekt van „een onomkeerbare transitie naar een duurzame samenleving”. Begin dit jaar maakten Tennet en Gasunie in NRC bekend samen te streven naar een nauwere verbinding tussen de stroom- en de gasvoorziening.

Over de eerste zes maanden realiseerde Tennet een brutowinst (voor rente en belastingen) van 407 miljoen euro (plus 12 procent). De omzet steeg met 10 procent tot 2,1 miljard. Dit jaar werd voor 1 miljard euro geïnvesteerd.