Brieven

Hoezo is 99,99 procent van al het leven een ‘te smal thema’?

NRC legt de vinger op de zere plek in het artikel Partij voor de Dieren worstelt met ‘mensendingen’ (24/7). De vraag is waarom veel media de beweringen van ex-Partij voor de Dieren-Kamerlid Femke Merel van Kooten zo kritiekloos voor waar aannemen. Zou dat zijn omdat de Partij voor de Dieren sinds haar oprichting door velen overbodig verklaard is? Nooit eerder was er in de wereldgeschiedenis een politieke partij die de belangen van niet-soortgenoten als vertrekpunt van beleid nam en hen beschermt tegen het recht van de sterkste. Prof. Ron Milo van het Weizmann Institute of Science becijferde dat de 7,6 miljard mensen die de aarde bevolken slechts 0,01 procent van het leven op onze planeet uitmaken, maar toch het recht denken te hebben zich te gedragen als een plaag voor de resterende 99,99 procent. Door toedoen van de mens zijn inmiddels 83 procent van alle in het wild levende zoogdieren uitgestorven en de helft van alle plantensoorten uitgeroeid. Maar de mensheid is zozeer op zichzelf gericht dat vrijwel alle politieke partijen prioriteit blijven geven aan kortetermijnmensenbelangen. Dat er ook binnen de Partij voor de Dieren mensen zijn zoals Van Kooten (zij is inmiddels geroyeerd) en nieuwbakken partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel die menen dat opkomen voor dieren, natuur en milieu een ‘te smal thema’ zou zijn en behoefte hebben aan meer menscentrale thema’s, geeft aan hoe weinig ze begrijpen van de missie van de Partij voor de Dieren en haar unieke positie.