Crimineel dankzij een komkommer – zo overtreed je origineel de wet

Amerikaanse wetten In de VS kun je op veel originele manieren de wet overtreden. Advocaat Mike Chase geeft in zijn boek tal van tips.

Foto Istock, bewerking NRC

Het is in Amerika een misdaad om een vies uitziende komkommer van Noord- of Zuid-Carolina over de staatsgrens te verplaatsen, of om aardappelen van Newfoundland naar de VS te importeren. Waarom weet niemand, maar die wetten zijn ooit zo bedacht en er is niet meer naar omgekeken. Het is dit soort feitjes dat de gepensioneerde advocaat John Baker deed verzuchten: „Iedereen boven de achttien is een misdadiger, dat kan niet anders. Nee, ik overdrijf niet.” Hij kwam tot deze conclusie nadat hij pogingen om het aantal mogelijke misdaden in het Amerikaanse wetboek te tellen, had opgegeven. Al sinds het begin van wetgeving in de VS bemoeien lobbygroepen zich ermee, met als gevolg soms zeer merkwaardige wetten, die waarschijnlijk ooit wel een logische verklaring hadden maar waarvoor elke aanleiding is verdwenen en die de meeste mensen allang vergeten zijn.

Mocht je de ambitie hebben een crimineel in de VS te worden, ga dan op zoek naar een van die ouderwetse wetten. Er zijn er meer dan je denkt, blijkt uit het onlangs verschenen boek How To Become A Federal Criminal van advocaat Mike Chase.

 1. Importeer een zwangere ijsbeer

  Nergens ter wereld wordt zoveel vlees gegeten als in de Verenigde Staten, maar dieren die niet tot voedsel dienen, hebben verrassend veel rechten. Zo mag je je middelvinger niet opsteken naar een paard in een nationaal park. Ook mag je je broek niet uittrekken ten overstaan van een paard. Ooit verklaarde iemand in de rechtbank dat hij juist bezig was de duivel uit dat paard te drijven, en dat hij door zijn blote kont te tonen juist bewees dat hij géén duivel was. Hij verloor de zaak: de aanklager stelde vast dat iemand die een paard verwart met de duivel problemen heeft die maar beter aangepakt kunnen worden.

  Er is een behoorlijke lobby geweest voor het beschermen van zoogdieren in zee. Sinds 1972 zijn er veel restricties en je mag bijvoorbeeld een zwangere ijsbeer niet importeren, maar je mag haar wel laten schrikken met een toeter als je bang bent dat je wordt aangevallen. Het lawaai dat je maakt mag niet langer dan 30 seconden achter elkaar duren en ook niet luider zijn dan 140 decibel (dat is flink hard, als je bedenkt dat je dus meer lawaai mag maken dan een overvliegende straaljager).

  In de nationale parken van Alaska mag je niet vissen als binnen een straal van 45 meter een beer komt aanlopen, in dat geval is de vis namelijk automatisch voor de beer. Het is daar trouwens ook verboden om een beer wakker te maken omdat je een actieve beer op de foto wil. In de staat Oklahoma mag je niet met een beer vechten.

  Trekvogels mag je niet verkopen en al helemaal niet neerschieten. Windmolens mogen geen trekvogels vermoorden; in 2013 werd Duke Energy aangeklaagd omdat de windmolens van dit energiebedrijf te gevaarlijk waren voor vogels. Volgens de politie deed het bedrijf te weinig om te voorkomen dat vogels door de wieken in stukjes werden gehakt. Vlak voordat president Trump zijn intrek in het Witte Huis nam, liet zijn voorganger Obama nog in een dertig pagina’s tellende nota opnemen dat vogels doden door windmolens weliswaar strafbaar was, maar dat de politie coulant moest zijn als het om dood door windmolen ging. Trump maakte dit weer ongedaan en zag er een extra argument in om tegen windmolens te zijn. Van de productie van windenergie krijg je kanker en vogels gaan er dood van, stelde hij.

 2. Verstop de post

  Post is heilig in de VS, het is niet voor niets dat dat land de mooiste brievenbussen ter wereld heeft. Lang stond er zelfs de doodstraf op het stelen van post. Het overkwam twee mannen in 1830. Een van hen werd direct opgehangen, maar de ander had rijkere vrienden en zelfs contacten met de toenmalige president. Hij kreeg een presidentieel pardon en mocht vertrekken, maar zijn schuldgevoel over het stelen van enkele brieven (en misschien ook over de dood van de medeplichtige) was echter dermate groot dat hij alsnog opgehangen wilde worden. En zo geschiedde.

  Inmiddels krijg je niet meer de doodstraf voor het stelen van postzaken, maar nog steeds kan je opgepakt worden voor het niet posten van een brief wanneer je dat gevraagd is, of voor het hergebruiken van een niet afgestempelde postzegel of het versturen van een brief zonder postzegel.

  Ook je verkleden als postbode of ‘US mail’ op je auto schilderen is strafbaar. Zelfs acteurs mochten tot 1990 geen postbodepak aan, ook al kwam er een postbode voor in de film of het toneelstuk. Na veel lobbywerk van toneelverenigingen werd dat laatste verbod opgeheven. Je mocht vanaf dat moment niet alleen als postbode verkleed, je mocht zelfs een gemene postbode in een toneelstuk of in de film verwerken. Prompt kwam dat jaar comedyserie Seinfeld op de proppen met de valse, onaantrekkelijke postbode Newman.

 3. Verkoop varkensvlees dat naar seks ruikt

  Veel voedsel is in de VS aan restricties onderhevig, dat geldt zowel voor het eten als voor de verpakking. Zo mag je geen eieren verkopen die er vies uitzien (waar nog kippenpoep of plakaarde aanzit) of met een barst in de schaal. Verkoop ook geen turkey ham waar niet alle letters op het blik even groot op staan. Wijn met op het etiket anti-reclame voor de concurrent , mag eveneens niet.

  Een voedselmisdaad begaan kan ook door varkensvlees te verkopen dat naar seks ruikt. Voor wie niet weet hoe dat ruikt: het is een combinatie van zweet, urine en varkenspoep. Nu schijnt 75 procent van de vleeseters niet te ruiken wat een naar ‘seks stinkend varken’ is, maar neem als je de wet wil overtreden gewoon een ongecastreerd oud varken, dat schijnt standaard naar seks te ruiken.

 4. Roep iets obsceens in het Pentagon

  Ben je artistiek aangelegd en wil je gearresteerd worden, dan biedt het Pentagon enkele gouden kansen. Sinds 1950 is het verboden het gebouw te tekenen zonder toestemming vooraf. Hetzelfde geldt voor het maken van een foto. Besluit je het Pentagon in te gaan, dan heb je ook enkele regels die je aan je laars kan lappen. Wapens meenemen biedt garantie op arrestatie, maar de kans dat je met een wapen het Pentagon in komt, is klein. Makkelijker succes om crimineel gedrag te vertonen is het maken van irritante geluiden of het uitslaan van obscene taal. Beide is verboden in het Pentagon. De lift blokkeren is ook een optie, maar snel op ‘deuren dicht’ drukken wanneer er iemand aankomt waarmee je niet de lift in wil, is gewoon toegestaan.

 5. Knip je teennagels in de bibliotheek

  Misdragen in een overheidsgebouw: gegarandeerd succes. Gebruik de kopieermachine om je kont in kleur te laten afdrukken – dat valt onder de categorie onhygiënisch handelen in een overheidsgebouw en is strafbaar. Hetzelfde geldt voor het knippen van je teennagels in de bibliotheek. Door de bibliotheek lopen als potloodventer: arrestatie kan niet uitblijven. Mocht je dat nu allemaal te ver gaan: een stoel kapotmaken of uitschelden (‘stoute stoel’ zeggen) is eveneens verboden.

  Mike Chase: How to Become A Federal Criminal. Atria Books, 312 blz. 23,99 euro