Accountant Forum: boekhouding Otten was correct, geen aanwijzing fraude

Politiek FVD beschuldigt oud-penningmeester Henk Otten van subsidiefraude. Maar de eigen accountant en het ministerie van Binnenlandse Zaken nemen afstand van die claim.

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet en Henk Otten in betere tijden.
Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet en Henk Otten in betere tijden. Foto Bart Maat / ANP.

De accountant van Forum voor Democratie zegt dat de boekhouding van de partij over 2018 in orde was. Accountant Van Noort Gassler & Co heeft niet geconstateerd „dat er geen deugdelijke administratie is gevoerd” over het jaar 2018, zoals de partij beweerde. FVD schreef dit woensdagavond in een persbericht over een „poging tot fraude” met overheidssubsidie. De accountant laat weten dat de jaarrekening is goedgekeurd en dat het totaalbeeld „correct is”.

De claim van FVD stond in een persbericht waarin senator Henk Otten van een poging tot fraude met overheidssubsidies werd beschuldigd. Otten is medeoprichter en oud-penningmeester van de partij en kwam eerder in conflict met de partijtop over betalingen. Naar aanleiding van deze nieuwste beschuldiging kondigde het partijbestuur aan dat het Otten zal royeren als lid van FVD.

FVD schreef dat bij een eigen intern partijonderzoek naar de jaarrekening „verschillende zaken aan het licht kwamen die niet door de beugel kunnen”. Woordvoerder Henk Schoenmakers van Van Noort Gassler & Co zegt dat zijn kantoor bij dat onderzoek niet betrokken is geweest en dat hij die conclusie aan FVD zelf laat.

FVD laat in een reactie weten dat Van Noort Gassler & Co wel degelijk tekortkomingen constateerde. Uit het rapport, in handen van NRC, blijkt dat de accountant inderdaad schrijft dat er diverse kosten zijn gemaakt waarvan een „onderbouwing middels facturen of kasbonnen ontbreekt” en dat de administratie van contante betalingen niet op orde was. Maar de accountant concludeert ook dat de jaarrekening in z’n geheel „een getrouw beeld” geeft „van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Forum voor Democratie”.

Ministerie: geen onrechtmatigheden

Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet eerder donderdag al weten dat het „geen aanleiding” heeft om te denken dat bij Forum voor Democratie (FVD) fraude is gepleegd met overheidssubsidies. Binnenlandse Zaken liet weten dat de partij voor 1 juli, zoals gebruikelijk is, een verantwoording heeft aangeleverd over bestedingen van de ontvangen overheidssubsidies over het jaar 2018. „Wat zij hebben aangeleverd is allemaal op de juiste wijze gedaan”, zegt een woordvoerder van het ministerie. „Op dit moment hebben wij geen aanleiding om te denken dat er subsidiegeld onrechtmatig is besteed.”

Forum voor Democratie zegt dat de partij op 17 juli een melding van fraude heeft gedaan bij het ministerie en daarbij ook documenten heeft overhandigd. Binnenlandse Zaken bevestigt dat FVD een melding heeft gedaan, maar het is op dit moment onduidelijk of die aanleiding is voor aanvullend onderzoek.

Lees ook het interview met Henk Otten over Baudet en de koers van FVD

In twintig tweets gaf Otten donderdagochtend zijn kijk op de zaak. Hij heeft, naar eigen zeggen met goedkeuring van de accountant, gemaakte kosten gespreid over de verschillende Forum-onderdelen: de partij zelf, het wetenschappelijk bureau Renaissance en een stichting voor internationale activiteiten. Aan die laatste wilde Otten 24.000 euro aan kosten „doorbelasten”. Die kosten waren gemaakt door Robert Baljeu, een vertrouweling van Otten, verantwoordelijk voor het werven en trainen van kandidaat-politici.

Twitter avatar hendrikotten3 Henk Otten 1. DRAADJE. Hierbij een draadje met een eerste korte inhoudelijke reactie op de beschuldigingen van FVD-bestuurders Baudet en Rooken van 24 juni jl. aan mijn adres.

Kostenspreiding

De kostenspreiding is volgens Otten gunstig, omdat het extra subsidie oplevert. In de jaren daarvoor had Baudet volgens hem geen moeite met de methodiek. Maar in juni 2019 begint Baudet „een enorme toestand” te maken. Vlak nadat Otten en Baljeu stevige kritiek hebben geuit op Baudet en binnen de partij op een zijspoor zijn gezet. Omdat Baudet de voorgestelde spreiding blokkeert, raadt Otten Baljeu aan om een rekening te sturen, om alsnog zijn geld te krijgen. FVD omschreef die rekening woensdag in een verklaring als „een valse factuur” en „een ongeoorloofde betaling”.

Otten laat aan NRC weten dat de betaling aan Baljeu door Baudet vanwege het conflict buiten de jaarrekening van 2018 is gelaten. In dat geval heeft Binnenlandse Zaken de rechtmatigheid ervan nog niet kunnen controleren. Maar Otten twitterde dat er van subsidiefraude “absoluut geen sprake is”.

Otten kondigde donderdag aan dat hij aangifte doet wegens smaad tegen Baudet, partijsecretaris Rob Rooken en Paul Frentrop, adviseur van de partijtop. Otten heeft gezegd zijn zetel in de Eerste Kamer te behouden, ondanks zijn conflict met de partij.