Wegverbreding mag doorgaan ondanks ‘stikstofuitspraak’

Raad van State Veldhoven mag de Kempenbaan verbreden, oordeelde de Raad van State deze week. De gemeente heeft geen alternatief en compenseert de extra stikstof adequaat.

Entree van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.
Entree van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag. Foto Lex van Lieshout/ANP

Ondanks de recente ‘stikstofuitspraak’, waardoor veel bouwprojecten zijn stilgelegd, gaat een groot infrastructuurproject in Veldhoven toch door. De Raad van State oordeelde deze woensdag dat de gemeente de overbelaste Kempenbaan mag verbreden.

De uitspraak is opvallend omdat er in Nederland grote twijfel bestaat over nieuwe infrastructuurprojecten, sinds de Raad van State eind mei oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met Europese natuurregels. Wie bij een bouwproject stikstof zou uitstoten in een beschermd natuurgebied, kon volgens het PAS volstaan met een plan voor compensatie. Maar dat is niet genoeg, oordeelde de hoogste bestuursrechter. Dat betekende voorlopig het einde van grote projecten als de verbreding van de rijksweg A27 bij Utrecht.

Lees meer over de gevolgen van de ‘stikstofuitspraak’ van Raad van State

De gemeente Veldhoven heeft een aparte procedure gebruikt om het project door te zetten: de zogeheten ADC-toets. Deze toets geldt als een alternatief voor overheden om grote bouwprojecten door te laten gaan die sinds de stikstofuitspraak niet meer toegestaan zijn. Een overheid moet dan aantonen dat er geen alternatieven zijn (‘A’), dat het project een dwingend algemeen belang kent (‘D’) en dat de natuurschade gecompenseerd wordt (‘C’).

Groot knelpunt

De gemeente Veldhoven koos al vóór de uitspraak van de Raad van State over het PAS voor deze route. Ze wilde voor de verbreding van de Kempenbaan niet afhankelijk zijn van deze zaak.

En met succes: volgens de Raad van State toont het plan van de gemeente aan dat er geen alternatief is voor de verbreding van de Kempenbaan en dat het project de leefbaarheid in Veldhoven en omstreken duidelijk verbetert. Bovendien heeft de gemeente een goed plan ter compensatie van de aantasting van de nabijgelegen natuurgebieden Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux. De Raad van State heeft „geen aanleiding om te twijfelen aan de effectiviteit van de compenserende maatregelen die in het compensatieplan zijn opgenomen”.

De Kempenbaan staat in de regio Eindhoven bekend als een groot verkeersknelpunt. Automobilisten staan er vooral tijdens de spits vaak volledig vast. In de omgeving zijn verschillende grote bedrijven gevestigd, waaronder chipmachinefabrikant ASML.

In 2018 paste het Rijk de ADC-toets ook al met succes toe op de aanleg van de Blankenburgtunnel, officieel Maasdeltatunnel geheten, een verbinding onder het Scheur ten westen van Rotterdam. De minister wilde ook daar niet wachten op het verloop van de PAS-zaak, en wist succesvol te beargumenteren dat de bouw van start moest gaan.

Correctie (11-09-2019): in een eerdere versie van dit stuk stond dat de Blankenburgtunnel een verbinding onder de Nieuwe Waterweg is. Dit moet het Scheur zijn.