Aantal Indiase migranten in Nederland in vijf jaar meer dan verdubbeld

Jaarlijks komen bijna negenduizend Indiërs naar Nederland, volgens cijfers van het CBS. Het gaat voornamelijk om kennis- en gezinsmigranten.

De Indiërs die naar Nederland komen zijn vooral kennismigranten, werkzaam in de IT-sector.
De Indiërs die naar Nederland komen zijn vooral kennismigranten, werkzaam in de IT-sector. Foto Vincent Jannink / ANP

Het aantal Indiase migranten dat naar Nederland komt, is meer dan verdubbeld in de periode 2012 tot 2017. In dat laatste jaar ging het volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om bijna negenduizend mensen. Deze groep bestaat vooral uit kennismigranten, werkzaam in de IT-sector, en gezinsleden die eerdere migranten achterna reizen.

Dat de voornamelijk Indiase migranten zich voornamelijk in de IT-sector vestigen is ook te zien aan de steden waar gaan wonen. Met name Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Utrecht en Delft zijn in trek, waar veel IT-bedrijven zijn gevestigd. De migranten ontwikkelen bijvoorbeeld software of adviseren ICT-bedrijven. Gemiddeld verdienen zij zesduizend euro meer dan het gemiddelde Nederlandse jaarinkomen van 34 duizend euro.

Lees ook: Indiase IT’ers in Nederland, met een fiscaal voordeeltje voor de baas

Opmerkelijk is dat Nederland niet in staat lijkt de Indiase kennismigranten voor lange tijd aan zich te binden. Relatief veel van hen zijn binnen vijf jaar alweer vertrokken uit Nederland, namelijk 72 procent. Waarom dat zo is, schrijft het CBS niet. Mogelijk heeft het te maken met een belastingvoordeel waar kennismigranten vijf jaar gebruik van kunnen maken.

Een kleine minderheid van de Indiase migranten komt naar Nederland om een studie te volgen. Het gaat om veertien procent van de migranten, die vooral technische studies in Delft en Eindhoven volgen. Indiërs waren in 2017 de op drie na grootste groep migranten in Nederland. Alleen uit Duitsland, Syrië en Polen kwamen meer migranten.