Nabestaandenpensioen mogelijk vereenvoudigd tot vijf jaarsalarissen

Werkgevers en bonden werken een vereenvoudiging van het nabestaandenpensioen uit. Voorstel is om vijf jaarsalarissen uit te betalen.

Minister Koolmees heeft de vakbonden en de werkgevers gevraagd te kijken naar een eenvoudiger systeem.
Minister Koolmees heeft de vakbonden en de werkgevers gevraagd te kijken naar een eenvoudiger systeem. Foto Bart Maat/ANP

Vakbonden en werkgevers werken aan een plan om verweduwden na het overlijden van hun partner vijf jaarsalarissen uit te betalen. Dat voorstel moet het huidige gecompliceerdere systeem voor het nabestaandenpensioen vervangen, en voorkomen dat mensen met een sterke terugval in inkomen te maken krijgen. De nabestaanden mogen kiezen of ze het geld in vijf jaar laten uitbetalen, of het bedrag omzetten in een levenslange uitkering, meldt de Volkskrant maandag op basis van bronnen.

De bonden en werkgevers praten over het nabestaandenpensioen op verzoek van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66). Hij vroeg hen als onderdeel van de vernieuwing van het hele pensioenstelsel met ideeën te komen voor een modernisering van het nabestaandenpensioen. Het nieuwe systeem moet helpen voorkomen dat mensen er in inkomen sterk op achteruitgaan als hun partner overlijdt.

In het huidige systeem krijgen nieuwe weduwnaars en weduwen volgens de Algemene nabestaandenwet een basisuitkering van maximaal 987,46 euro. Daarbovenop kunnen ze een aanvullend nabestaandenpensioen ontvangen. Hoe hoog dat is, verschilt per persoon. Voor een deel van de nabestaanden pakt de uitkering mager uit. De problemen doen zich vooral voor bij nabestaanden van mensen die overleden terwijl ze nog niet gepensioneerd waren.

De Sociaal-Economische Raad adviseerde het kabinet het nabestaandenpensioen te standaardiseren. Uitgangspunt moet zijn dat het nabestaandenpensioen „standaard goed is geregeld”, schreef Koolmees in juni aan de Tweede Kamer. Hij vroeg de Stichting van de Arbeid te vragen met een advies te komen. Dat wordt dit najaar verwacht. De Stichting van de Arbeid wilde maandagochtend geen reactie zolang gesprekken hierover nog gaande zijn.