VVD aast het vaakst op burgemeesterspost, met succes

VVD’ers solliciteren het vaakst op een burgemeesterspost en worden ook het meest benoemd tot burgemeester.

Foto Koen Suyk/ANP

VVD’ers solliciteren vaker dan leden van andere partijen op burgemeestersposten. Dat blijkt uit onderzoek van vakblad Binnenlands Bestuur. Het afgelopen half jaar werden ook de meeste vacatures gevuld door die partij, blijkt uit een inventarisatie van NRC. De VVD voert al jaren een succesvolle campagne om burgermeestersposten te vullen.

Sinds het begin van dit jaar solliciteerden volgens Binnenlands Bestuur in totaal 826 mensen op veertig opengestelde burgemeestersposten. Niet alle provincies maken de politieke kleur van de kandidaten kenbaar. Het blad achterhaalde bij een kwart van de sollicitanten de politieke achtergrond. Daaruit bleek dat 87 VVD’ers gereageerd hadden, ten opzichte van 65 CDA’ers en 48 PvdA’ers.

Lees ook: VVD het handigst in veroveren van burgemeestersposten

Met resultaat. De meeste openstaande burgemeestersposten in 2019 zijn gevuld door leden van de VVD, wordt duidelijk uit de benoemingenlijst van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Van de 35 benoemingen, waarnemend burgemeesters niet meegerekend, zijn er veertien VVD-lid. Negen nieuwe burgemeester zijn CDA’er, vijf zijn PvdA-lid, vier lid van D66, één lid van GroenLinks en twee zonder partij.

Belangrijke benoemingen

Belangrijke VVD-benoemingen zijn onder meer Koen Schuiling, die vorige maand werd aangesteld als burgemeester in Groningen, en Peter Snijders, die begin deze maand begon als burgemeester van Zwolle. Gemeenten als Wassenaar en Laren, waar een CDA’er tot voor kort de post waarnam nadat eerder de burgemeester D66-lid was, kozen ook voor een VVD’er. Tweede Kamerlid Leendert de Lange gaat naar Wassenaar, Nanning Mol, nu nog wethouder in Voorschoten, begint in september in Laren.

Wat betreft de aanstelling van ‘waarnemend’ burgemeesters spant de VVD ook de kroon. Vanaf 1 januari tot nu werden er in ieder geval zes VVD’ers aangesteld, tegenover drie CDA’ers en twee PvdA’ers.

Verhouding man/vrouw

Uit het onderzoek van Binnenlands Bestuur blijkt dat er ook een groot verschil bestaat tussen het aantal mannen en vrouwen dat reageert op een burgemeesterspost. Van de 826 sollicitanten waren er 596 man en 230 vrouw.

Per vacature reageerden gemiddeld 21 mensen, maar de verschillen per gemeente zijn groot. Op de post in Aa en Hunze reageerden de meeste mensen: 44. In Voorschoten reageerden slechts vijf mensen. Uiteindelijk mocht waarnemend burgemeester Pauline Bouvy-Koene, ook VVD’er, haar functie houden.

De VVD heeft de werving en de selectie van burgemeesterskandidaten tot prioriteit gemaakt. Het ambt is een van de meest zichtbare en invloedrijke plekken in het openbaar bestuur. Het levert een partij ervaren kandidaten op voor de bestuursfuncties. Ook in voorgaande jaren, zoals 2017 en 2016, was de VVD hofleverancier. Van de 49 benoemde burgemeesters waren er twee jaar geleden veertien lid van de VVD, gevolgd door elf CDA’ers en tien PvdA’ers.