Brieven

Brieven 20/7/2019

Wetenschap

Het is een geldkwestie

Louise Fresco spreekt in haar column Blijf niet bij één discipline, wetenschap (15/7) over het belang van diverse wetenschappelijke perspectieven. Dat is terecht en verdient volle ondersteuning. Maar haar vertrekpunt is het rapport van de commissie-Van Rijn. Dat advies gaat niet over verschillende perspectieven, maar over geld. Bèta en techniek krijgen meer, alfa en gamma (en medisch) minder. De Wageningen Universiteit krijgt ook meer. Louise Fresco, bestuursvoorzitter aldaar, zou moeten ingaan op de vraag waarom Wageningen meer geld zou moeten krijgen ten koste van andere vakgebieden, en niet moeten vluchten in een verhaal over diverse wetenschappelijke perspectieven. Het echte probleem is overigens dat Nederland 2 procent van zijn BNP uitgeeft aan research & development, in plaats van 3 procent zoals regeringsleiders overeenkwamen in Barcelona in 2002.


voormalig directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voormalig secretaris-generaal EuroScience

Big data

Het is nog niet in gebruik

„Softwaremaker Epic kan nu vrijelijk bij patiëntengegevens”, luidde de onderkop van het artikel Patiëntendata hebben strenger toezicht nodig (18/7) over het veelgebruikte elektronisch patiëntendossier (EPD). Het is goed dat we als databeheerders én zorgverleners in de Nederlandse ziekenhuizen stilstaan bij de privacy van patiëntdata en het risico van de omgang met, en uitwisseling van, big data. De auteur schrijft: „Wat slechts weinig Epic-gebruikers weten, is dat Epic met al deze gegevens momenteel over een gigantische hoeveelheid data beschikt die in een schaduwomgeving, genaamd Cosmos verwerkt worden.” Dat mag zo zijn, maar we moeten wel feitelijk blijven: geen enkel ziekenhuis in Nederland heeft Cosmos geïmplementeerd, en het ziet er ook niet naar uit dit gaat gebeuren voor het systeem AVG-proof is. Laat onverlet dat het buitengewoon nuttig is ons te realiseren dat we bijzonder attent moeten zijn in de omgang met dit soort data-beheersystemen en de bedrijven die ze leveren.


Directeur EPD-servicecentrum, Amsterdam UMC

Klimaat

Zinkende achtertuinen

Chris Leeuwe bepleit als oud-burgemeester in zijn stuk Spreid voor- en nadelen van Schiphol over heel het land (16/7) een typische bestuurdersoplossing. Hij wil de problematiek van Schiphol exporteren naar Lelystad, Rotterdam en Eindhoven. Dan kunnen we als vanouds lekker blijven groeien en ook nog leefbaarheid en klimaat verbeteren. Mij is echter niet duidelijk wat deze oplossing bijdraagt aan het klimaatprobleem. De CO2-uitstoot van vliegtuigen houdt geen rekening met gemeentegrenzen want de atmosfeer boven Lelystad is dezelfde als die boven Schiphol, Rotterdam en Eindhoven. „Verminderen van Not In My Backyard-gedrag” is volgens Leeuwe wenselijk. Als alle achtertuinen straks onder de zeespiegel zijn verdwenen dan regelt dat zich vanzelf.

Criminaliteit

Wat een topverdienste

Nu schijnen we in Nederland wéér een topcrimineel te hebben (Levenslange celstraf voor Naoufal F. voor rol in twee liquidaties,18/7). Wordt het geen tijd dit woord te schrappen uit het vocabulaire van NRC en te vervangen door een andere term, een die niet de schijn wekt dat het een verdienste is om een nog grotere boef te zijn dan andere boeven?