Welzijn

Nederlanders zijn gelukkig met hun leven, maar jongeren minder dan vroeger

Ouderen gelukkiger
Ouderen gelukkiger

Nederlanders zijn vaak gelukkig of tevreden met hun leven. Zelfs zozeer, dat er een „plafondeffect” optreedt, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in vrijdag gepubliceerd onderzoek. Van de volwassenen zegt 86 procent tevreden te zijn, veel meer is niet mogelijk. Toch deden zich de laatste jaren verschuivingen voor. Zo zijn jongeren minder vaak gelukkig, ouderen vaker en hebben Nederlanders met een niet-westerse achtergrond een inhaalslag gemaakt.

Het CBS doet al jaren onderzoek naar het welzijn van de Nederlanders, maar kon lange tijd de cijfers niet met elkaar vergelijken omdat de onderzoeksmethoden varieerden. Dit jaar is daar een oplossing voor, waardoor voor het eerst tevredenheid en geluk over de periode 1997-2018 in kaart te brengen was.

De meest opvallende bevinding: jongeren zijn minder gelukkig. In 1997 zei 91 procent van de mensen van 18 tot 25 jaar gelukkig te zijn, het hoogste cijfer van alle groepen. Vorig jaar was dat 86 procent, juist minder dan andere leeftijdsgroepen. Hoe dat te verklaren is, heeft het CBS niet onderzocht. „Er zijn indicaties dat toegenomen werk- en prestatiedruk in de afgelopen jaren een rol kunnen spelen”, aldus de onderzoekers. Vanaf 55 jaar begint het geluk te stijgen. Dat komt doordat ouderen meer werken en dus een hoger inkomen hebben. Bovendien blijven ze langer gezond. (NRC)