‘Steeds vaker agressief gedrag tegen personeel huisartsenposten’

Patiënten dreigen vaker met geweld dan vijf jaar geleden, zeggen directeuren van huisartsenposten. Bij bijna eenderde van de posten komt jaarlijks fysiek geweld voor.

Een arts loopt de huisartsenpost in Delft binnen on zijn nachtdienst te beginnen.
Een arts loopt de huisartsenpost in Delft binnen on zijn nachtdienst te beginnen. Foto Roel Visser/ANP

Het personeel van huisartsenposten krijgt steeds meer te maken met agressieve patiënten. Dat schrijft dagblad Trouw vrijdag op basis van eigen onderzoek. De krant stuurde een vragenlijst naar huisartsenposten die zijn aangesloten bij koepelorganisatie InEen. 59 procent van de directeuren die reageerden, geeft aan vaker te worden bedreigd met geweld dan vijf jaar geleden.

Vanuit vijftig locaties, vertegenwoordigd door 29 directeuren, werd gereageerd op het onderzoek. 21 procent van de respondenten geeft aan dat patiënten één of meerdere keren per week dreigementen uiten tijdens een bezoek. Bij 31 procent van de locaties gebeurt dat maandelijks. Ruim de helft van de respondenten krijgt wekelijks telefonische dreigementen.

Daadwerkelijk geweld door patiënten komt minder voor: volgens 69 procent van de respondenten is dat minder dan eens per jaar. Bij eenderde van de huisartsenposten gebruikten bezoekers een of een paar keer per jaar geweld. Volgens Trouw noemen de respondenten voorbeelden als „een stomp, duw, klap of erger”.

Agressie bij verwarde mensen voorspellen of levensgevaar op de intensive care. Ziekenhuizen verwachten veel van data-analyse met kunstmatige intelligentie

Patiënten willen direct zorg

Volgens de landelijke organisatie InEen is het dreigen met geweld „vrij gangbaar gedrag”. Programmamanager Astrid Scholl verklaart de agressie onder andere door alcohol- en drugsgebruik van patiënten, maar ook door een „consumentenmentaliteit” bij patiënten.

„Ze denken dat huisartsenzorg ook gewoon beschikbaar is” bij de huisartsenposten, aldus Scholl in Trouw. „Maar dat is niet zo.” Bij deze locaties kunnen patiënten alleen terecht in geval van spoed en als de gewone huisartsenpraktijk gesloten is. Patiënten zouden agressief worden als aan de balie of telefoon wordt vastgesteld dat zij niet kunnen worden geholpen op de post.

Er is voor de huisartsenposten geen landelijk meldpunt voor incidenten.