Herstel Notre- Dame

Foto Stephane de Sakutin/Pool via Reuters

Drie maanden na de brand is de Notre-Dame nog steeds een geblakerde bouwval. Delen van een gewelf en steigers zijn te zien nu de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de restauratie zijn begonnen. Er is een miljard euro beschikbaar – daar ligt het niet aan – maar op de achtergrond spelen andere belangen. Streven is bijvoorbeeld dat de restauratie is voltooid als Parijs de Olympische Spelen organiseert in 2024. Beslissers, experts, architecten en vaklui hebben dus vijf jaar de tijd om de kathedraal in zijn oude glorie te herstellen. Oude glorie? De discussie over hoe de restauratie precies vorm moet krijgen, is in alle hevigheid losgebarsten. Moet de Notre-Dame weer worden zoals hij was of moet hij worden ‘verbeterd’?